Mobiel Media Lab 15 december 10:00-15:00

door admin

Op woensdag 15 december 2021 komen onze wijkagent(en) samen met het politie Multi media Lab het winkelcentrum Elderhof beozeken. Daarnaast zullen hier ook een aantal politievoertuigen aanwezig zijn, maar ook enkele van de ketenpartners. Denk daarbij aan jongerenwerkers, Sociaal Wijkteam en mensen van SWOA.

Dit bezoek staat gepland vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur.

In het ochtend gedeelte (van 10:00 tot 12:00 uur) is er speciaal aandacht voor de ouderen uit onze wijk. Hierbij worden er adviezen gegeven op het gebied van oplichting aan de deur en via het internet.

Van 12:00 uur tot 15:00 uur is er vervolgens aandacht voor de jeugd. Daarbij worden thema’s behandeld zoals cybercrime en vuurwerk.

En niet geheel onbelangrijk krijgt u als wijkbewoner de kans om kennis te maken met de wijkagent(en) van onze wijk.

Gerelateerde berichten