Nieuwbouw IKC de Klimboom

door admin

IKC de Klimboom zit sinds ruim een jaar in het noodgebouw aan het Breezandpad naast de sporthal. De kinderen, medewerkers en ouders van de basisschool, peuterspeelzaal en BSO kijken al geruime tijd uit naar een nieuw passend schoolgebouw. Na een lang voorproces gaat er de aankomend tijd zichtbaarheid gegeven worden aan de geplande nieuwbouw. Begin december was de sloop van de voormalige schoolgebouwen van de Blinkert en Troubadour een feit.

Zodra de sloopkogel zijn werk gedaan heeft, zal er hard gewerkt worden om het terrein bouwrijp te maken voor de nieuwbouw. Het nieuwe pand krijgt een open en toegankelijke uitstraling, centraal in de wijk. De binnenkant zal ook een open karakter hebben en passen bij de nieuwe onderwijs visie van IKC de Klimboom. Het is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen en gericht op het stimuleren van een actieve leerhouding. Op IKC de Klimboom leren de kinderen door te doen. Ontdekken, onderzoeken en experimenteren staat daarin centraal. Op dinsdag 8 en woensdag 9 januari zijn er “Open-Ochtenden” waarin ook nieuwe ouders deze sfeer kunnen proeven.

Gerelateerde berichten