Verkamering Elderveld

Opeens zeven nieuwe (over)buren? Alert blijven op verkamering

door admin

Opeens staat er in je eigen straat een huis te koop. Natuurlijk ben je benieuwd wie de nieuwe (over)buren worden. Dan blijkt snel na verkoop dat de Gemeente voor dit adres een ‘besluit omgevingsvergunning’ heeft genomen. De nieuwe eigenaar gaat er niet zelf wonen. Hij gaat de woning opsplitsen voor kamerverhuur. Dat kan tot maximaal zeven kamers of personen. De huurders betalen vaak een veel te hoge huur voor krappe kamers en gebrekkige voorzieningen.

Ook in Elderveld
Verkamering komt in het hele land voor, ook in Arnhem, ook in Elderveld. Regelmatig leidt dit tot overlast bij de naaste buren en in de straat. Ga maar na: waar moeten al die huurders hun fietsen, brommers en auto’s kwijt? Hoe zorgen ze ervoor dat iedereen goed omgaat zijn afval? Hoe voorkomen ze met zoveel aparte bewoners (geluids)overlast in huis en tuin?Vaak wonen deze huurders maar kortere tijd in de woning en hebben ze daardoor ook minder behoefte aan binding met buurt en straat.

Maatregelen door de overheid
De problemen rond verkamering en woningsplitsing hebben inmiddels ook aandacht gekregen in de landelijke en gemeentelijke politiek. Ook de Gemeente Arnhem heeft maatregelen genomen, zoals: (1) Bij verkochte woningen met een WOZ-waarde tot en met € 325.000 mag er binnen vier jaar niet worden verhuurd (onafhankelijk van de verkoopprijs). (2) Verkamering is niet toegestaan als het om kortdurend verblijf van maximaal drie maanden gaat. (3) De gebruiksoppervlakte van de woning moet groter zijn dan 110 m2. (4) De gebruiksoppervlakte van de gesplitste zelfstandige woningen moet minstens 50 m2 zijn. (5) Er is een bergingsruimte van ten minste 5 m2 per gesplitste woning nodig. Ook de voorgenomen aanpassingen in de huurbeschermingswet zullen verkameringminder aantrekkelijk maken voor huisjesmelkers. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil – net als voor sociale huurwoningen – een puntenstelsel invoeren voor huren tot € 1250; verhuurders mogen daarvoor straks niet meer zelf het huurbedrag bepalen.

Blijf alert: wat je als buurt zelf kunt doen
Ondanks alle maatregelen blijft het zaak alert te zijn op verkamering in je eigen buurt of straat. Speculanten zullen voortdurend op zoek gaan naar gaten in de wet- en regelgeving of zich daar gewoon niet aan houden. Zij wonen niet in hun huis en hebben dus zelf nergens last van. Wees er als buurt op tijd bij:

  • Voorafgaand aan verkoop: zorg voor bewustzijn in de buurt. Breng dit artikel onder de aandacht in je straat, bijvoorbeeld via de Whatsapp-straatgroep waarvan er al veel bestaan.
  • Tijdens de verkoop: neem contact op met de verkopers. In straten waar bewoners elkaar goed kennen, willen verkopers niets liever dan weer leuke nieuwe buren in hun ‘oude buurt’.Dat kunnen ze ook bespreken met hun makelaar. Je kunt in overleg ook hun makelaar benaderen met een brief waarin wordt aangegeven dat de buurt alert is op verkamering (we hebben een conceptbrief).
  • Na de verkoop: houd omgevingsvergunningen in de gaten, bijvoorbeeld via Overheid.nl. Maak als buurt bezwaar wanneer de kwaliteit van je leefomgeving wordt bedreigd. Samen sta je sterker, dat is ook al eerder gebleken bij succesvolle acties in de wijk.

Elkaar kennen in je buurt of straat, duidelijk maken dat je alert bent en samen actie ondernemen is dus (ook) een goed middel om verkamering tegen te gaan. Opkopers van woningen hebben vaak grote belangen. Gebruik in de communicatie naar buiten daarom nooit gegevens die tot personen of adressen herleidbaar zijn.Ook daarover kan de werkgroep je informeren. We zullen jullie vragen graag beantwoorden.

Werkgroep Verkamering Elderveld
Elderhof@outlook.com

Gerelateerde berichten