Update over Huisjesmelkers Koerlingwei – Reurikwei

door admin

Ingezonden bericht van de heer Boelens, betrokken bewoner uit de Koerlingwei – Reurikwei

Beste buurtbewoners,

Eerder heb ik u via Elderveld Nieuws verteld wat mijn zorgen zijn over de problemen met de huisjesmelkers die in onze wijk panden opkopen. De aantasting van de leefbaarheid door de andere soort bewoning, zoals bewoning door grote groepen arbeidsmigranten, is het grootste zorgpunt.

Ik sloot mijn berichtje toen af met de mededeling dat er wijkbewoners, waaronder ik, met de Arnhemse politiek in overleg was om verbetering hierin te brengen. Inmiddels heeft de politiek beleid geformuleerd. Er is nu een plan waarin dat beleid wordt aangegeven. Via deze site kunt u ervan kennis nemen; https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0202.959-0201/pt_NL.IMRO.0202.959-0201.xml#NL.IMRO.PT.s72

Als wijkbewoners waren we goed betrokken. Er zijn natuurlijk ook andere belanghebbenden zoals verhuurders en ook die hebben hun invloed aangewend om de plannen voor hen zo gunstig mogelijk te laten zijn. Dat betekende dat het oorspronkelijke plan onder die invloed door enkele politieke partijen werd aangepast. Dat was geheel tegen onze standpunten in als het gaat om waarborgen van leefbaarheid. Dat is de reden dat we samen met bewoners uit de wijken Presikhaaf, de Laar West op het plan hebben gereageerd met een zienswijze waarin we de oorspronkelijke opzet bepleiten.

Het gaat dan om bijvoorbeeld de afstand die er minstens moet zijn voor woningen voor kamerverhuur. Dat is in het Spijkerkwartier in de plannen strenger dan in de rest van de stad. Wij menen goede redenen, zowel moreel als juridisch, te hebben om alle Arnhemmers gelijke bescherming te bieden.

Ik wil daarnaast zeker ook de positieve kanten van het plan noemen. Zo is de sterk ontregelende bewoning door arbeidsmigranten in woonhuizen niet meer mogelijk. Als er al een huis wordt verhuurd in de vorm van kamerverhuur zijn er strenge normen voor de omvang van die kamers. Het splitsen van woningen kan in onze wijk ook eigenlijk niet meer door de normen die gelden. Dus ook zeker veel goed nieuws.

Dan blijft nog over wat te doen met bestaande gevallen. Omdat de gemeente met haar nieuwe plannen niet zomaar datgene kan verbieden wat nu (nog) niet verboden is, vallen die bestaande situaties onder een ‘overgangsrecht” en hoeven ze geen vergunning aan te vragen. Dat is best teleurstellend. Het is wel zo dat die bestaande gevallen niet zomaar onder die ontheffing vallen. We gaan als belangenbehartigers van onze wijken met de gemeente na wat daar aan te doen valt.

Het is altijd raadzaam als u overlast ervaart dat aanhangig te maken. Wij hebben in ons geval ook hulp gezocht bij de wijkagent, het team leefbaarheid en de opbouwwerker die actief zijn in onze wijk.

Gerelateerde berichten