Straathoekwerkers David en Frank

Jongeren helpen hun draai in onze maatschappij te vinden

door admin

Interview en foto’s: Cor de Vrieze

Dat sommige jongeren overlast geven is van alle tijden. Dat is in onze wijk niet anders. In het vorige nummer van Elderveld Nieuws werd opgeroepen om overlast vooral te blijven melden. Maar wat gebeurt er dan? Helpt dat? En hoe? Daarover praat ik met David Gerritsen (61) en Frank Abbenhuis (48), straathoekwerkers van Pactum Straathoekwerk Arnhem. Wat meteen opvalt is de twinkeling in de ogen van de mannen, die verraadt dat zij graag met jongeren werken.

Waar zijn jullie actief?

David: Frank en ik zijn te vinden in de Zuid-wijken van Arnhem. En 2 collega’s van ons zijn actief in Arnhem Noord.

Jullie zijn 7 dagen in de week in touw. Hoeveel uren werken jullie dan wel niet? 

David: O, dat valt wel mee hoor; wij werken beiden zo’n 36 uur in de week. Die smeren we met de nodige flexibiliteit uit over alle dagen van de week. Jongeren zijn natuurlijk elke dag op straat te vinden en daar houden we graag contact mee. 

Wat houdt het straathoekwerk nu precies in?

David: Straathoekwerk houdt zich bezig met overlast gevende jongeren en de meer crimineel getinte groepen. Wij zoeken de jongeren in de wijk regelmatig op. En de jongeren die we nog niet kennen, daar gaan we kennis mee maken. Zo leren zij ons kennen en weten wij ook wie zij zijn.

Het gaat echt om lange termijn werk. Je kunt niet verwachten dat ze ons meteen aardig vinden terwijl ze je nog nooit gezien hebben. Het is dus een investering in tijd en die levert op den duur het een en ander op.

Komt een jongere op een gegeven moment in problemen dan maken we afspraak met hem of haar.  En als die jongere daarvoor openstaat, dan bieden we coaching, begeleiding aan.

Frank: We zijn zowel met groepen jongeren bezig als met jongeren individueel. In groepen proberen we processen te beïnvloeden naar ander gedrag.

Wij zijn daarin de schakel naar alle partijen die met jongeren te maken hebben. We trekken veel op met de ouders, de scholen, leerplichtambtenaren, de sociale wijkteams en wijkcoaches. En ook Team Leefomgeving, alle jongerenorganisaties in Arnhem, Bureau HALT en Vitesse.

We kijken naar alternatieven als de jongeren ergens een plek gevonden hebben wat niet fijn is voor de buurt. We kunnen dan in samenspraak met de jongeren zoeken naar een andere, betere plek. Ergens een overkapping neerzetten bijvoorbeeld. Het gaat soms om hele simpele dingen.

Wanneer komt coaching in beeld?  

Frank: Als we jongeren eenmaal kennen en zij ons, komt eventuele coaching in beeld, met als doel dat verdere hulpverlening voorkomen kan worden. We komen achter de voordeur, wat speelt er nu, wat maakt het nou dat de jongeren op straat bepaald gedrag vertonen. Of met bepaalde groepen meegaan. Dat heeft een oorzaak. Het kan zijn dat er op school dingen mislopen, of iets in de thuissituatie of in een relatie. We hebben niet de rol van hulpverlener. Als die nodig is dan schakelen we andere partijen in. En we proberen de jongeren te motiveren om die hulp dan te accepteren. Doen ze dat niet, want tot dan toe is het allemaal nog vrijwillig, dan houden we ze de spiegel voor: Kijk, dit is nu het gedrag dat je laat zien en dit kunnen de gevolgen daarvan zijn.

Mooi voorbeeld daarvan: een jongen kwam 2 jaar geleden met zijn moeder bij het wijkteam terecht. Maar hij was toen zelf niet gemotiveerd. Onlangs belde zijn moeder op om te vertellen dat hij nu wel gemotiveerd is. Daarna had ik met hem de eerste afspraak, omdat hij nu graag onze coaching wil. Hij wil uit het wereldje stappen waarin mogelijke criminele activiteiten op de loer liggen, en zou ook graag zien dat het op school wat lekkerder gaat lopen. En omdat hij mij als straathoekwerker al een paar keer ontmoet heeft, heeft hij nu er voldoende vertrouwen in gekregen om van het coachingsaanbod gebruik te willen maken.

David: Dat is de investering dat je na 2 jaar vruchten afwerpt. Omdat ze je hebben leren kennen van de straat. Zo dat ze bij zichzelf kunnen zeggen: Daar heb ik vertrouwen in. Dat ze ondervonden hebben dat ons motto “Wij staan naast jou en komen op voor jouw belang” geen loze praat is.

Het komt ook voor dat jongeren, nadat we ze de spiegel voorgehouden hebben, zelf met bepaalde gedragingen ophouden. Zo werden in Elderveld bij herhaling dezelfde grote vernielingen aangericht. En we hebben toen gesproken met de groep jongeren waarvan we het idee hadden dat die de daders zouden kunnen kennen. Wij hoeven niet te weten wie de daders zijn, maar hebben wel laten weten wat de vervelende gevolgen zijn wanneer ze in handen van politie en justitie terecht komen. En dat hielp. De vernielingen hielden op. Jongeren zijn dus ook zeer goed in staat zichzelf te corrigeren.

Over welke leeftijdsgroep gaat het?  

David: Over het algemeen van 12 tot en met 25 jaar. Soms nog wat jonger en soms ook nog wat ouder. We hebben te maken met jongeren in hun pubertijd. Die op zoek zijn naar hun identiteit. Die de stap naar volwassenheid maken. Er komt dan van alles en nog wat op hen af. Dan is het de kunst dat ze hun draai gaan vinden in de maatschappij. Onze doelgroep is dus: die jongeren die de aansluiting met de maatschappij dreigen te missen. Kijk, we blijven de jongeren altijd weer tegenkomen. En dan zijn wij de rode draad in hun leven. Met sommigen bouw je dan een band van jaren op.

Kan men contact met jullie opnemen?  

Frank: Mensen kunnen altijd contact met ons opnemen.

Dat kan via de mail, telefonisch en via de sociale media.

Pactum Straathoekwerk Arnhem
David Gerritsen
T: 06 43728048
E: davidgerritsen@vigogroep.nl

Frank Abbenhuis
T: 06 43263667
E: frankabbenhuis@vigogroep.nl

W: https://pactum.org/jeugdzorg/straathoekwerk-arnhem/

Instagram: Pactum StraathoekwerkArnhem
Facebook: Pactum Straathoekwerk Arnhem
Linkedin: Pactum Straathoekwerk Arnhem

Uit: Elderveld Nieuws – Nr. 2 – April 2023

Gerelateerde berichten