Rust teruggekeerd op winkelcentrum Elderhof

Een verslag van procesmanager Margaret van Diermen

door Cor de Vrieze

Begin juni vorig jaar werd Elderveld opgeschrikt door explosies bij een aantal horecagelegenheden in het winkelcentrum Elderhof. Dat leidde tot grote onrust bij winkeliers en omwonenden. De gemeente organiseerde een aantal bijeenkomsten voor de winkeliers en omwonenden. En naar aanleiding daarvan werd besloten het Team Leefomgeving voor een jaar uit te breiden met een procesmanager. Daarvoor werd met ingang van 1 juli 2023 Margaret van Diermen aangetrokken. Het jaar zit er nu bijna op. Tijd om van Margaret te horen wat er de afgelopen tijd ondernomen is.

Mijn opdracht was om de ondernemers te ondersteunen bij gezamenlijke acties om het winkelcentrum te verbeteren, het gevoel van veiligheid te herstellen en de mogelijkheid te onderzoeken om wensen en ideeën te realiseren die eerder zijn ingebracht. Deze wensen en ideeën zijn samen te vatten onder de 3 noemers:
1. Schoon en opgeruimd
2. Veiligheid
3. Aantrekkelijkheid van het winkelcentrum

1. Schoon en opgeruimd
Er zijn nieuwe afvalbakken geplaatst. En er blijft aandacht voor het schoonhouden van het winkelcentrum en het opruimen van de stoepen rondom de verschillende winkels. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de winkeliers is het goed om de afspraken en richtlijnen hiervoor weer eens helder in beeld te hebben, zodat iedereen weer weet wat zijn of haar eigen rol daarin is. Een Informatiekaart met contactgegevens van relevante organisaties om op de juiste wijze met elkaar in contact te komen, is dan heel plezierig. Deze is aan de ondernemers uitgereikt.

Fixi-app gebruiken
Niet iedereen bleek gebruik te maken van de Fixi-app. Terwijl iedereen met Fixi eenvoudig meldingen kan doen, die de gemeente gemakkelijk kan afhandelen. Meldt bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

Jaarlijkse schouw
Er gaat een jaarlijkse schouw komen waarbij met ondernemers, Team Leefomgeving, onderhoud, handhaving, wijkagenten en brandweer wordt rondgelopen om te zien welke zaken kapot zijn, onveilig of op andere wijze moeten worden aangepakt.

2. Veiligheid
Inmiddels zijn er extra camera’s aangebracht op het winkelcentrum, zodat er nu een dekkend camerabereik is. Daarnaast is er met extra inzet van de straathoekwerkers en jongerenwerkers aandacht voor de groepen jongeren die op en rond het winkelcentrum verblijven. Ook is er een workshop voor de ondernemers hoe om te gaan met winkeldiefstal en dit zo mogelijk te voorkomen.

Fietsen buiten het winkelcentrum houden
Met de afdeling Handhaving en de wijkagenten is extra aandacht geweest voor het fietsen door het winkelcentrum en op de trottoirs rondom. De ergernis van het fietsen in het winkelcentrum is groot.
Om prettig en veilig te kunnen winkelen in winkelcentrum Elderhof is het verboden om door het winkelcentrum of op de stoep rondom het winkelcentrum te fietsen of met de scooter te rijden. Er gaat een pilot komen om de fietsenstandaards in het winkelcentrum naast de LIDL te verwijderen. Hopelijk helpt dat om fietsers en scooterrijders buiten het winkelcentrum te houden.
Voor de fietsen van bezorgdiensten bij verschillende ondernemers zijn parkeervakken afgetekend op het trottoir, zodat deze een eigen plek hebben.

Collectieve winkelverboden
Er komen collectieve winkelverboden zodat bij diefstal en ongewenst gedrag iemand de toegang tot alle deelnemende winkels kan worden verboden. Jammer genoeg blijkt het dat deze maatregelen soms nodig zijn.

Regelmatig overleg
Met de verschillende partijen; team leefomgeving, wijkagenten, straathoekwerkers ed. wordt regelmatig overlegd over de situatie op en rondom het winkelcentrum.

Betere verlichting
Daarnaast zijn we bezig om betere verlichting te krijgen aan de randen van het winkelcentrum voor in de donkere maanden. Ook dit gaat er komen.

Rust teruggekeerd
Verschillende andere zaken zijn onderzocht, niet alles bleek nodig te zijn. Inmiddels is de rust teruggekeerd op en rondom het winkelcentrum.

3. Aantrekkelijkheid
Ook het aanzicht van het winkelcentrum willen we verbeteren én de omgeving verduurzamen door groen en beplanting toe te voegen waar dit kan. Dit past ook bij de initiatieven en voorstellen in de Wijkgroenagenda Elderveld (2022) en het initiatief ‘Tegelwippen: tegel eruit, plant erin’.

Extra groen
In overleg met de gemeentelijke afdeling Groenontwerp en wensen van verschillende ondernemers is een eerste ontwerp gemaakt voor extra groen in de vorm van kleine, smalle bomen, smalle hagen en groenperkjes. In het najaar zal dit plan worden uitgevoerd.

Plastic afvalscheiding in voorbereiding
Om verduurzaming en circulariteit verder te stimuleren zijn we ook in overleg met afvalbedrijven om het plastic afval gescheiden te kunnen afvoeren en het restafval efficiënter op te slaan. Omdat het hier over bedrijfsafval gaat, is dit een stuk ingewikkelder dan bij huishoudelijk afval.

Met veel plezier ben ik met alle partijen in contact geweest en ik hoop het winkelcentrum met alle betrokkenen een stukje prettiger en beter achter te laten.
Het Team Leefomgeving pakt per 1 juli a.s. deze rol weer op.

Gerelateerde berichten