ROZET participeert in onderzoek naar oorlogsslachtoffers in het Gelderse voetbal

door admin

In de provincie Gelderland start 1 maart een onderzoek naar de oorlogsslachtoffers in het voetbal. Het oorlogsmonument van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is daarbij het uitgangspunt. Op dit monument staan 191 namen van omgekomen voetballers in Gelderland genoteerd, terwijl een aanzienlijk aantal onbekende omgekomen voetballers ontbreekt. Doel van het onderzoek is de lijst zo volledig mogelijk te maken en een digitaal monument op te richten met alle namen van en informatie over de omgekomen voetballers die door dit onderzoek getraceerd konden worden.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren werkt in dit onderzoek nauw samen met Rozet in Arnhem, CODA Archief in Apeldoorn en het Regionaal Archief Nijmegen. De uitkomsten worden te zijner tijd gepresenteerd op de websites van de archiefinstellingen en op www.voetbalmonument.nl.

KNVB oorlogsmonument
Het oorlogsmonument van de KNVB is een nationaal eerbetoon aan 2212 omgekomen voetballers. De namenlijst op het monument omvat jeugdspelers, veteranen, scheidsrechters, bestuurders en betrokkenen uit alle geledingen van het voetbal in oorlogstijd. Het oorlogsmonument is tegenwoordig ondergebracht op de KNVB Campus in Zeist.

Het KNVB-monument werd al in 1949 onthuld, maar bijna niemand weet van het bestaan. Het monument stelt de onderzoekers bovendien voor een probleem: alleen de achternamen en initialen staan vermeld op het monument, zónder aanduiding van de club waar zij speelden of bij betrokken waren. Om die reden is het ook niet mogelijk om te achterhalen waar de slachtoffers vandaan kwamen. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren ontwikkelde daarom een zoeksysteem waarmee getraceerd kan worden bij welke club zij speelden. Het zoeksysteem in te vinden op www.voetbalmonument.nl.

Onderzoek in Gelderland
Het is bekend dat het KNVB-monument 191 voetballers uit de provincie Gelderland vermeldt, afkomstig uit verschillende 41 steden en dorpen. Na recent onderzoek konden er nog eens 43 omgekomen voetballers toegevoegd worden aan deze lijst. Daarmee komt het totaalaantal op dit moment uit op 234 omgekomen voetballers; de meesten afkomstig uit steden als Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Wageningen.

In samenwerking met de Gelderse archiefinstelling wil Van de Vooren – die zelf in Dieren is geboren en daar ook heeft gevoetbald – in de komende twee maanden zoveel mogelijk informatie verzamelen over deze slachtoffers in het Gelderse voetbal. CODA Archief in Apeldoorn, Rozet in Arnhem en het Regionaal Archief Nijmegen zijn bij dit onderzoek betrokken. Daarnaast krijgt hij de hulp van Joris Kaper, die in Gelderland al veel namen vond van nog onbekende slachtoffers.

Over het onderzoek

Na Groningen en Drenthe is Gelderland de derde provincie waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd. In eerdergenoemde provincies leverde het onderzoek veel nieuwe informatie en inzichten op. Zo blijkt dat heel veel oorlogsslachtoffers in het voetbal niet zijn vermeld op het KNVB-monument – met name Joodse slachtoffers. De verwachting is dat het totaalaantal slachtoffers voor heel Nederland wel eens twee keer zo hoog kan zijn als nu vermeld op het monument. De resultaten en uitkomsten van het onderzoek worden in 2022 gepresenteerd. Het Gelderse overzicht is hier te bekijken.

Meedoen?
De hulp van voetbalclubs, nabestaanden en geïnteresseerden is van essentieel belang voor de uitkomsten van dit onderzoek. Alle tips en opmerkingen zijn welkom. Op de website www.voetbalmonument.nl staat het overzicht van deze Gelderse voetballers. Hier staan ook zoektips om meer informatie te vinden. Informatie, tips, vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar jurryt@sportgeschiedenis.nl.

Gerelateerde berichten