Programma Alzheimer Cafe Arnhem 19-10-2021

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie.

door admin

Mensen met dementie doen soms dingen die we niet begrijpen. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan over klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Ook stemmingsproblemen zoals depressie, angst, lusteloosheid en prikkelbaarheid, of impulsief en ontremd gedrag kan voorkomen. Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang het gedrag te begrijpen.

De gedragsproblemen kunnen geleidelijk ontstaan of plotseling optreden. Het verloop van onbegrepen gedrag is niet te voorspellen. Het gedrag kan erger worden, redelijk stabiel blijven, maar ook spontaan verminderen. Dementie verloopt bij iedereen anders. En daarnaast is natuurlijk ook elke persoon verschillend.

Pas als we de oorzaak van het gedrag achterhalen, kunnen we de juiste aanpak of behandeling kiezen.

Dr. Pieter Wolswijk, gewezen psychogerontoloog, geeft uitleg over de gedragsveranderingen die kunnen voorkomen, hoe er mee om te gaan en wat dat voor de mantelzorgers en naasten kan betekenen. Er is uiteraard ruim gelegenheid om uw vragen te stellen.

U bent van harte welkom op dinsdag 19 oktober in Rozet Bibliotheek Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7, Arnhem, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Graag van te voren aanmelden via alzheimercafe.arnhem@alzheimervrijwilligers.nl of 06 27 402 335. Een coronatoegansbewijs is niet nodig. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

Gerelateerde berichten