Lombarden, landjes en spijkers

Historische facetten van het Spijkerkwartier

door admin

De Historische Herberg Arnhem staat vrijdag 10 februari in het teken van de geschiedenis van het Spijkerkwartier. Voor het eerst vindt de herbergbijeenkomst namelijk plaats in wijkcentrum De Lommerd in de Spijkerstraat.

Op de voorgevel van het huis naast De Lommerd staat 1869 en deze hoekwoning grenst aan de Lombardstraat. Historicus Jan de Vries verhaalt wat relatie is tussen de Lombarden in het middeleeuwse Arnhem, de Lombardsteeg in de binnenstad en de vroegere functie van de Lommerd.
Wijkhistoricus Egbert Bouwhuis vertelt over het leven en het uiterlijk van de landjes, spijkers en beken die veelal eigendom waren van de Gasthuizen en welgestelde burgers binnen de stadsmuren.
Midden in de wijk stond 350 jaar lang het Geldersche Spijker. Joep Mannaerts, specialist in het cultuurhistorisch erfgoed van het Spijkerkwartier, gaat in op de geschiedenis en de teloorgang van het landhuis. Daarbij komen vooral de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, de tijd van het ontstaan van het ‘echte’ Spijkerkwartier, aan bod.

De Historische Herberg is op vrijdag 10 februari, van 17.00 tot 19.00 uur in De Lommerd, Spijkerstraat 185a. De toegang is gratis en er is gelegenheid voor alle bezoekers om een korte historische mededeling te doen of een vraag te stellen.

Gerelateerde berichten