Living Lab – Bewegen in Elderveld doen we samen!

door Elderveld

Een (groot) deel van de kinderen in Elderveld beweegt nog onvoldoende vaak en goed. In december zijn in sportcentrum Elderveld daarom circa 20 studenten van de HAN Master Sport- en Beweeginnovatie aan de slag gegaan met het concretiseren van dit vraagstuk voor het living lab Elderveld.

De studenten zijn aan de hand van een aantal opdrachten aan de slag gegaan. Ze hebben eerst het vraagstuk verhelderd, vervolgens de stakeholders in kaart gebracht, om daarna een aantal van de (belangrijkste) stakeholders te spreken. De studenten hebben veel kinderen en een aantal ouders gesproken bij de nabijgelegen scholen. Daarnaast hebben ze ook de buurtsportcoach in Elderveld gesproken, het sportbedrijf Arnhem en andere stakeholders. Na deze gesprekken hebben zij de opgehaalde gegevens samengevoegd, en een aantal fictieve personen gecreëerd bij wie een aantal concrete problemen speelt.

Belangrijke uitkomsten van de ochtend zijn;

De rol van de ouders in het sport- en beweeggedrag van kinderen is essentieel (zowel positief als negatief)
Opvallend veel ouders komen met auto naar school om hun kinderen op te halen
Ouders hebben weinig tijd buiten school voor kinderen (veelal door werk), waardoor kinderen niet of minder sporten en buitenspelen dan ze zelf willen
Kinderen die niet voldoende sporten en/of buitenspelen willen vaak wel, echter weten niet altijd hoe en wat
Denk aan activiteiten die ze kunnen doen, ook met weinig kinderen
Omgeving die niet geschikt is voor de activiteiten die ze wel leuk vinden
Ouders die de kinderen niet buiten kunnen laten spelen

De vervolgstap van het livinglab is het betrekken van een representatieve en enthousiaste groep kinderen van beide scholen. Zij achterhalen aanvullende problematieken rondom sport en bewegen die kinderen en ouders tegenkomen. Zij brengen ook de fysieke omgeving en het sport- en beweegaanbod in de wijk in kaart en enthousiasmeren hierbij andere kinderen om mee te doen.

Wil je meer weten over het livinglab of wil je zelf aan sluiten bij het netwerk, of ken je iemand die wil aansluiten?

Mail dan naar labregisseur jasper.degreef@han.nl

Het livinglab Elderveld is een door ZonMW gesubsidieerd project. Het doel van het project is het opzetten van een duurzaam samenwerkingsnetwerk in Elderveld met professionals en bewoners. Het netwerk moet leiden tot meer en beter bewegen van kinderen in de wijk. De HAN Academie Sport en Bewegen, Sportbedrijf Arnhem en de Gemeente Arnhem zetten het netwerk op, en faciliteren en borgen dit in de wijk.

Gerelateerde berichten