Hoe de vergroening van de Kaaghof tot een gezellig plein heeft geleid

Een geslaagd bewonersinitiatief

door Cor de Vrieze

Interview: Cor de Vrieze
Foto’s: Frank Myszka en bewoners

Zo’n 3 jaar geleden kwam de vergroening van de Kaaghof klaar door de inzet van enthousiaste bewoners rond dit plein. Nog eens 2 jaar eerder kwam deze vergroening op gang. Hoe dat in zijn werk ging, daarover gaat dit interview. De redactie sprak met een van de betrokkenen: Trudy van der Ven 

Tegenwoordig is de Kaaghof een gezellig pleintje in de zuidoostpunt van onze wijk, tussen Delftweg en Wassenaarweg. Dat was 6 jaar geleden wel anders. De bomen gingen dood, het groen was nogal saai en de parkeerplaatsen overheersten het beeld. Een wat armetierige boel.

Trudy over die tijd
“De bomen gingen dood en de gemeente probeerde de boel te redden met vervangende bomen, maar dat was geen succes en dus moesten uiteindelijk de bomen gekapt worden. Maar wat dan wel? De gemeente organiseerde een buurtschouw, waar wij als bewoners van de Kaaghof, Briellehof en het Kralingenpad onze wensen en ideeën konden vertellen. Dat leidde ertoe dat we uiteindelijk als bewoners de koppen bij elkaar staken en ideeën gingen uitwerken om er een mooie buurt van te maken.” Aangemoedigd door staddeelmanager Milly Kors, die ons voorstelde: “Bedenk maar wat moois.”

Hoe werkte de gemeente hieraan mee?
“In 2021 is er nogal wat groen verdwenen in onze wijk bij waterzuiveringsinstallatie, omdat daar een groot zonnepanelenpark is aangelegd. Dat verdwenen groen moest dus elders terugkomen in onze wijk. Wij konden gebruik maken van dit zogenaamde compensatieproject. Daar was zo’n € 50.000 voor beschikbaar. Toch een bedrag waar je wat mee kan doen.”

Hoe hebben jullie het toen aangepakt?
“We zijn toen bij elkaar gekomen om onze wensen te inventariseren en een moodboard te maken. Heel belangrijk daarbij is het goed naar elkaar te luisteren. Wat willen we. En vooral: wat willen we niet. Het was meteen duidelijk dat er zo min mogelijk parkeerplaatsen mochten verdwijnen. En dat er geen bomen dicht bij de auto’s zouden moeten komen te staan. Maar we wilden ook bijdragen aan een klimaatneutrale inrichting. Dus vergroenen, diversiteit in beplanting, goede afwatering en kindvriendelijke inrichting.”

Hoe gaat het nu met het onderhoud?
“Dat doen we grotendeels zelf. Daarom wilden we ook graag een onderhoudsarme inrichting. Anders hou het je het met z’n allen niet vol om het bij te houden. Ik geloof dat we daar goed in geslaagd zijn. Als het weer tijd is om te schoffelen, gaat er een appje uit en dan zijn er altijd wel een paar bewoners die dan de handen uit de mouwen komen steken.”

Hoe zou je de inrichting van het plein beschrijven?
“In verband met de verkeersveiligheid – dit is een kinderrijke buurt – hebben we alle beplanting laag gehouden, tot maximaal 70 cm hoog. En om te voorkomen dat leveranciers met vrachtwagens de bochten afsnijden en door het groen rijden, heeft de gemeente op een aantal hoeken flinke keien gelegd. Nou, dat helpt hoor. Ook leuk om te vertellen is dat we een groot aantal bijen- en vlinderminnende planten en heesters hebben geplaats, goed voor de biodiversiteit.”

Wat betekent dit nu voor de saamhorigheid?
“Oh, dat is echt geweldig. Door het vergroenen is de buurt niet alleen prettig om te zien, maar is ook het buurtleven opgebloeid. Zo organiseren we straatactiviteiten waarbij we kunnen beschikken over een bedrag van straat in Actie van het Wijkplatform. Zo organiseerden we een voorjaarsbolletjes plant-actie met onze kinderen. Hielden we een burendag. Hebben pannenkoeken gebakken en die aan lange tafels op het plein opgesmikkeld. En natuurlijk een barbecue. En laatst nog een feestelijke kerstbijeenkomst op straat. Het kan allemaal. En versterkt natuurlijk de saamhorigheid in de buurt enorm.”

Waar moet je aan denken als je in je eigen buurt ook zoiets wil?
“Kijk, het is natuurlijk een proces dat tijd kost. Het is dus heel belangrijk dat je geduld hebt. Verder is het belangrijk dat je iedereen goed meeneemt in het hele verhaal. Iedereen goed informeren en met elkaar praten is dus heel belangrijk. Ook mij is wel eens de moed in de schoenen gezonken en dan is het erg fijn als een van je buren je weer oppept en motiveert. Samen kun je echt wat voor elkaar krijgen.”

En waar kan je dan aankloppen?
“Wij hebben zeer goede steun ontvangen van stadsdeelmanager Milly Kors. En het lijkt me dat je nu ook goed kan aankloppen bij Team Leefomgeving. En je kunt natuurlijk beginnen met eens een bezoekje te brengen aan onze Kaaghof. We spreken af en toe voorbijgangers die ons laten weten speciaal hun ommetje langs de Kaaghof te maken omdat ze dat zo mooi vinden. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen?”

Gerelateerde berichten