Bijna alle wensen zijn uitgevoerd

De buurtschouw van 3 oktober 2023 aan de Naardenstraat

door Cor de Vrieze

Bijdrage: Maurice Menzo
Redactie en foto’s: Léon Regli

In Elderveld Nieuws nummer 5 van vorig jaar berichtten wij dat er dinsdag 3 oktober een forse opkomst was voor de buurtschouw. Met als resultaat een flinke wensenlijst. Met trots laat de gemeente weten inmiddels bijna alle wensen uitgevoerd te hebben. Maurice Menzo, wijktoezichthouder van de gemeente Arnhem, vertelt wat er allemaal uitgevoerd is.

Zo was er de wens om voor de kinderen een trapveldje te realiseren met echte doeltjes. Het veldje is ook meteen afgebakend met een haag van inheemse soorten.

Er is een picknicktafel bij de speeltoestellen geplaatst en het oude bankje is vervangen door een nieuwe.
Verder vonden we tijdens de schouw bij woningen aan de achterzijde aan de Naardenstraat tussen struiken allerlei rommel, een bult zand en snoeiafval van bewoners. Alles is inmiddels opgeruimd. En de plek is ingezaaid met graszaad.
Er werd ook nog een forse loshangende tak gemeld in een boom aan Westzaanplantsoen ter hoogte van Naardenstraat 25, welke inmiddels is gesnoeid.
Bewoners vroegen om de over het pad hangende
heesters langs de randen van gemeenteplantsoenen te snoeien, vooral langs Haarlemweg ingang Naardenstraat. De straten en stoep zij nu weer begaanbaar.

Groen beheersbaar houden
Bij het Wijdenespad 14 is een klein eikje, dat nog niet was uitgegroeid tot een boom, weggehaald. We willen in Arnhem uiteraard zoveel mogelijk groen behouden, maar soms is de plek niet de juiste of is het nodig met kleine ingrepen het groen beheersbaar te houden.
Zo ligt er ook het verzoek beplanting en eventueel een boom in de grasstrook op parkeerpleintje tussen Naardenstraat 1 en 12 te realiseren. We nemen dit nu mee in ons groot onderhoudsplan. De groendivisie volgt de voortgang hiervan.

Verkeersveiligheidsverzoek
En er ligt nog een verkeersveiligheidsverzoek bij de afdeling verkeer om een hekje te plaatsen bij de achterzijde van Naardenstraat 2, als obstakel voor voetgangers, met name kinderen. Zodat zij niet ineens vanaf het voetpad de straat op kunnen lopen.

Onderhoudsronde
Verder is er door de groen onderhoudsaannemer nog een grote onderhoudsronde uitgevoerd. En zijn alle graskanten langs de stoepen en straten gesneden, wat resulteert in een ‘strakker’ beeld. Ook is er een ronde bladruimen door de hele buurt geweest. En de speeltuin krijgt extra aandacht door vaker langs te gaan en rommel op te ruimen.
Op diverse plekken is de door wortelwerking beschadigde bestrating herstelt. Er kunnen echter door ons alleen de ergste plekken worden aangepakt. Maar ziet u nieuwe beschadigde plekken ontstaan, meldt het dan via FIXI.

Wat u kan doen.
Als je grofvuil naast de wijkcontainer ziet staan of willekeurig in de wijk ziet liggen, ruim het op of maak een melding via FIXI.
Snoei tijdig planten en heggen die aan de openbare straat en stoep grenzen. Dan blijven ze mooi. En de vrije doorgang blijft geborgd. Als je hier hulp bij nodig hebt, vraag dan je goede buur of werkgroep burenhulp Elderveld actief van het wijkplatform.
Kliko en afvalbakken horen op het eigen terrein. En ook belangrijk; Leg geen paden aan vanuit de tuin door de gemeentelijke plantsoenen en grasvelden.
Zo houden we onze wijk mooi!

Gerelateerde berichten