Wijziging voorrangsregeling fietstunnels Burgemeester Matsersingel

door admin

De kruisingen van de fietstunnels in de Burgemeester Matsersingel zijn uitgevoerd als verkeerspleintjes. Door de vormgeving van de aansluitingen op de rotonde is pas laat zichtbaar of er een fietser uit een van de zijrichtingen komt.

In 2013 heeft hebben wij er om deze reden voor gekozen om de voorrang bij de verkeerspleintjes te regelen, met dien verstande dat fietsers op de hoofdrichting, namelijk die langs de Burgemeester Matsersingel, voorrang hebben. Helaas heeft deze maatregel onvoldoende voor verbetering van de verkeersveiligheid gezorgd. Er heeft onlangs een ernstig ongeval plaats gevonden. Als er voorrang moet worden verleend aan fietsers op de rotondes, zullen fietsers uit alle richtingen bij het naderen van de rotondes hun snelheid moeten matigen. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbetert.

Gerelateerde berichten