WerkloonT: nieuwe tool neemt financiële onzekerheid weg

door admin

Als mensen die een bijstandsuitkering ontvangen aan het werk gaan, verandert hun financiële situatie. Soms kan dat negatief uitvallen, bijvoorbeeld doordat mensen dan net niet meer in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen, of als extra kosten moeten worden gemaakt voor kleding of reizen naar het werk. Dat risico maakt dat mensen het spannend vinden om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. Financiële onzekerheid werkt drempelverhogend. Consulenten werk & inkomen van de gemeente Arnhem werken daarom sinds deze maand met nieuwe tool: WerkloonT van Stimulansz. Hiermee kan nauwkeurig worden bekeken wat de financiële effecten zijn voor een inwoner die uitstroomt vanuit de uitkering naar werk.

Arnhem is de eerste gemeente die met deze tool werkt. Tijdens het ontwikkelen ervan hebben medewerkers van de gemeente meegedacht, geadviseerd en getest. WerkloonT maakt bijvoorbeeld direct duidelijk of er na het aanvaarden van werk nog recht is op de Gelrepas en op huur- en zorgtoeslag. Soms kan bijvoorbeeld door het licht aanpassen van het arbeidscontract, voorkomen worden dat iemand er financieel op achteruit gaat. Medewerkers van de afdeling werk & inkomen hebben een training gehad om WerkloonT te kunnen inzetten in de nazorggesprekken die zij voeren met mensen die uit kunnen stromen uit de bijstand.

Zeker weten dat werk loont

Mensen die een uitkering hebben zijn vaak bang dat zij er financieel op achteruit gaan als zij de stap naar werk zetten. Dat kan gebeuren als toeslagen wegvallen omdat het salaris net te hoog is. WerkloonT houdt rekening met alle regelingen en kosten, zowel landelijk als lokaal, zodat de inwoner zicht krijgt op wat er onder de streep overblijft om van te leven. Wethouder Martien Louwers, werk & inkomen: “Mensen moeten soms van heel erg weinig geld rondkomen. Dat is al moeilijk genoeg. Als ze aan het werk gaan, moeten ze wel zeker weten dat dit ook loont, dus dat ze er iets aan overhouden. De tool WerkloonT biedt dat inzicht en dat is fijn want een nieuwe baan is voor veel mensen uit onze doelgroep al spannend genoeg. Overigens hebben we ook nog werk te doen om te zorgen dat werken ook echt loont, ik bedoel ook landelijk met verhoging van het minimumloon.”

Kijken naar de totale leefsituatie

Sinds afgelopen zomer werkt de afdeling W&I in gebiedsteams. De medewerkers staan daardoor dichter bij de inwoner en de inwoner heeft een vast contactpersoon. In het leven van een inwoner kunnen verschillende zaken spelen die iemand belemmeren om aan het werk te gaan. Samen met de sociale wijkteams en uiteraard de inwoner zelf, wordt gekeken hoe de belemmeringen kunnen worden weggenomen. Door via WerkloonT de financiële situatie in beeld te brengen kan ook voorkomen worden dat nieuwe schulden ontstaan als een inwoner gaat werken. De bestedingsruimte is dan immers duidelijk. Als werken onverhoopt toch niet lukt, kan een inwoner binnen 6 maanden na uitstroom uit de uitkering nog contact opnemen met zijn of haar contactpersoon bij werk & inkomen. Vaak is dan een verkorte aanvraag voor een uitkering mogelijk. Ook wordt meteen gekeken of de inwoner met de nieuwe werkervaring toch weer kan uitstromen naar een andere baan.

Gerelateerde berichten