Vraag uit de wijk……. Een betere leefomgeving?

door admin

Regelmatig wordt de buurtconciërge benaderd om mee te denken bij burgerinitiatieven. Dat is ook zijn werk. De buurtconciërge heeft een adviserende en informerende rol hierin. Ook brengt de buurtconciërge de gemeente op de hoogte wat er speelt in de wijk aan burgerparticipatie.

Stel: Uw wilt samen met uw buren uw leefgebied verbeteren. Dat kan zijn door;

* zwerfvuilacties
* actie onderhoud openbaar groen
* adopteren van plantvakken en boomspiegels
* realiseren van een moestuin of plukbosje
* tegels eruit, planten erin
* ander maaibeleid
* gebruik van natuurlijke materialen (zoals bijenhotels, boomstammetjes om op te zitten, houtsnippers) in openbare ruimte

De gemeente Arnhem staat open voor uw verzoek. Er zijn al enkele buurtinitiatieven u voorgegaan. Deze staan op de website van Arnhem Klimaatbestendig en op facebookpagina.

In samenwerking met de gemeente heeft Dolmans Landscaping een plantengids gemaakt, speciaal voor de burgerinitiatieven. Bij de samenstelling van de planten is gelet op bloeitijd, planthoogte, kleur. Niet alleen het leefgenot van bewoners is voor de gemeente belangrijk, maar ook die van insecten, zoals de vlinder, bij en hommel.

De buurtconciërge komt graag met jullie in gesprek over jullie ideeën.

Gerelateerde berichten