Update Wijkcentrum Elderveld

door admin

Wij zijn uw professionals in de wijk. Vanaf januari zitten wij met verschillende partners uit de wijk bij elkaar. Dit doen wij om beter bereikbaar te zijn voor alle wijkbewoners uit Elderveld. U kunt ons vinden in het wijkcentrum Elderveld. Via deze weg stellen wij onszelf voor.

Wie zijn wij?

Team Leefomgeving (gemeente Arnhem)
Team leefomgeving verbindt initiatieven, mensen en organisaties in de wijk en stuurt op gemeentelijke taken. Door veel in de wijk te zijn en persoonlijke contacten te leggen, weten we beter wat bewoners en bedrijven bezig houdt en hoe we met elkaar kunnen samenwerken.

Volkshuisvesting
Contactpersoon van volkshuisvesting houdt zich bezig met het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. U kunt contact opnemen wanneer u een vraag, idee of wens op het gebied van leefbaarheid heeft.

Wijkagenten
Agenten in de wijk werken actief samen met burgers en partners. Zij hebben oog en oor voor wat er speelt in de wijk.

Sociaal wijkteam
Het wijkteam bestaat uit coaches met expertise gericht op vragen rondom jeugdwet, WMO, participatie en financiën. U kunt hen benaderen voor al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn. Vragen zoals:
• Wie kan mij helpen bij de opvoeding?
• Hoe krijg ik mijn geldzaken in orde?
• Traplopen lukt niet meer. Kan ik thuis blijven wonen?

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden van Rijnstad bieden advies en ondersteuning bij vragen over onder andere:
• Uitkeringen;
• Belastingen, toeslagen en kwijtscheldingen;
• Consumentenzaken;
• Regels rondom scheiding;
• Beslagleggingen;

Sociaal Raadslieden geven u informatie en advies en helpen u bij het zelf invullen van formulieren.

Opbouwwerk
Opbouwwerkers van Rijnstad ondersteunen wijkbewoners bij het aanpakken van problemen of het realiseren van wensen of bewonersinitiatieven in de eigen leefomgeving.

Rozet
In wijkcentrum Elderveld, vind je Rozet in Elderveld: een plek om de krant en boeken te lezen en te lenen, om te relaxen en om mensen te ontmoeten. Een wijkbieb voor iedereen.
Er is een boekenkast vol boeken voor alle leeftijden. Mis je een boek? Stuur ons een email. U kunt de hele week gebruik maken van de bibliotheek van Rozet.

Sportbedrijf
Het wijkcentrum is een onderdeel van het sportcentrum Elderveld. Waar medewerkers van het sportbedrijf u o.a. ontvangen voor een lekker kopje koffie.

Activiteiten
Naast de aanwezigheid van alle professionals worden er ook diverse activiteiten als o.a. line dansen aangeboden in het wijkcentrum. Bent u nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen in het wijkcentrum.

———————–
Dinsdag:
09:00 uur tot 10:30 uur – Wijkagent
13:30 uur tot 15:30 uur – Sociaal wijkteam
13:30 uur tot 15:30 uur – Schuldhulpverlening
13:00 uur tot 15:00 uur* – Participatiespreekuur met
– Werk en inkomen
– Sociaal wijkteam
– UWV
– Vrijwilligers Centrale
– Activerend werk
– Opbouwwerk

Donderdag:
13:30 uur tot 15:00 uur – Sociaal Raadsvrouw
13:30 uur tot 15:30 uur – Sociaal wijkteam
13:30 uur tot 15:30 uur – Opbouwwerker

Let op! *Elke laatste dinsdag van de maand.

Gerelateerde berichten