Uitnodiging Bijeenkomst Omgevingswet

door admin

Beste wijkbewoner,

Graag nodigen wij u uit om u bij te praten over de manier waarop wij u, als inwoner van deze stad, en onszelf als gemeente voorbereiden op de invoering van een nieuwe wet die per 1-1-2021 ingaat: de Omgevingswet. Een aantal medewerkers van de gemeente neemt u dan mee in de laatste ontwikkelingen en onze voorbereiding op deze wet. Ook is er voor u alle gelegenheid tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Dat willen we doen op:

Dinsdagavond 18 februari 2020
Aanvang 19.00 uur, einde  20.30 uur,
in In de Weerd, Weerdjesstraat 168

Heel in het kort waar de Omgevingswet voor staat:

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten met spelregels voor uw directe leefomgeving. En die spelregels gaan over gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur etc. Op dit moment zijn al deze regels nog verspreid over meerdere wetten, bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. En dat is niet overzichtelijk. Straks kunt u eenvoudiger zien of u wel of niet een vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren.

Fijn als u ons via het mailadres projectsecretarisomgevingswet@arnhem.nl wilt laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen.

Bij voorbaat dank en graag tot 18 februari.

Met vriendelijke groet,

Xaveria Volman en Paulien Toonen (namens de Teams Leefomgeving) en Saskia Luijmes, gemeentelijk projectmanager Omgevingswet

Gerelateerde berichten