Team Leefomgeving Elderveld

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

door admin

Heeft u vragen of goede ideeën voor de wijk, zoekt u advies of hulp? Neem dan contact op met Team Leefomgeving. In dit artikel laten we zien met welke thema’s en acties we op dit moment het meeste bezig zijn.

Kansengelijkheid en jeugd 

Samen met de basisscholen de Klimboom en de Kringloop en wijkpartners als stichting Rijnstad, AM Support Team, Sportbedrijf Arnhem, Rozet en stichting PAS werken we aan goede programma’s na schooltijd en in de vrije tijd voor zowel kinderen als jongeren. Het creëren van (meer) ruimte voor ontmoeting voor kinderen en jongeren staat hoog op het wensenlijstje. In Elderveld is er niet veel (maatschappelijk) vastgoed beschikbaar, waardoor dit een lastige opgave is.

Welzijn en participatie 

Samen met een aantal wijkpartners en vrijwilligers werken we aan ‘prettig oud worden in Elderveld’. Op een aantal pijlers; wonen, openbare ruimte, zorg en welzijn proberen we te zorgen voor goede voorzieningen en activiteiten die passen bij de behoefte van ouderen in Elderveld.

Team Leefomgeving ondersteunt een groot project van Volkshuisvesting, die gaan starten met groot onderhoud en verduurzaming van de Schipholpleinflat en van Hilversumstraat en omgeving. In dit traject gaan het sociaal wijkteam, de afdeling werk & inkomen van gemeente Arnhem en opbouwwerkers ondersteuning bieden aan bewoners op het gebied van werk, zorg en bijvoorbeeld het deelnemen aan wijkactiviteiten.

Openbare ruimte en veiligheid 

De omgeving rondom het Breezandpad is een van de projecten waar samen met bewoners, de basisscholen en sporthal Elderveld gekeken wordt naar een goede inrichting van de openbare ruimte. Een schetsontwerp is besproken met de klankborgroep en voor de zomer moet er een definitief ontwerp liggen en een stappenplan wat er wanneer gerealiseerd kan worden.

Op het gebied van veiligheid zijn we vooral druk met (meldingen van) jeugdoverlast en ons overlast- en zorgoverleg waar adressen besproken worden waar zorg over is en/of sprake is van overlast.

Samenwerking in de wijk 

Met vrijwilligers, wijkprofessionals, wijkplatform en wijkvereniging vormen we een netwerk en proberen we te zorgen dat bewoners op de hoogte zijn wat er allemaal georganiseerd wordt en dat wat we doen past bij de behoefte van de verschillende bewoners van Elderveld.

Team Leefomgeving Elderveld is bereikbaar via:
schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl

Uit: Elderveld Nieuws – Nr. 2 – April 2023

Gerelateerde berichten