Stationsgebied Arnhem-Zuid wordt flink aangepakt

door admin

150 nieuwe woningen waarvan 50% sociale huur, 400m2 aan werkruimtes die de wijkeconomie verbeteren, het groene gebied ten zuiden van het station blijft ook echt groen en wordt zelfs officieel een park dat biodiverser wordt en meer kleur gaat krijgen, een groener en veiliger stationsplein en aan de zuidzijde tweemaal zoveel ruimte om fietsen te stallen. Daarmee wordt het gebied rondom station Arnhem-Zuid flink aangepakt.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Klimaatadaptatie: “De woningopgave is enorm en tegelijkertijd weten we ook dat veel nieuwe woningen nodig zijn die ook kwalitatief echt goed zijn. Woningen moeten echt zorgen voor een buurt en een stad waar het over jaren nog steeds goed leven is. Met de aanpak rondom het stationsgebied zorgen we voor die extra woningen en meer sociale huur, in een groen gebied waar je snel met openbaar vervoer van de ene naar de andere plek kan zijn. En dat is wat nu maar ook later nodig is.”

Een gebied dat ooit aan de rand van de stad lag, ligt inmiddels midden in woonwijken, naast een florerend winkelcentrum Schuytgraaf en in de nabijheid van het Lorentzcollege en de Internationale school. Het gebruik van het station is enorm toegenomen, daarom wil de gemeente de fietsenstallingen flink uitbreiden en het plein aantrekkelijker en veiliger maken.
Direct naast het station, aan de zijde van De Laar liggen nog bouwgronden. In 2007 is al een poging gedaan om hier woningen te realiseren. Dit plan strandde destijds door de crisis. Arnhem kent net als Nederland een enorme woningbouwbehoefte. Met het aanpakken van de stationsomgeving wordt dit deel verder bebouwd met 150 duurzame appartementen waarvan een aanzienlijk deel gericht is op ouderen uit de omringende wijken die door kunnen stromen naar een toekomstbestendige woning.

Het plan voor de 150 nieuwe woningen is 50% sociale huurwoningen, 20% betaalbare woningen en 30% vrije sector woningen. Tot 2040 moeten in Arnhem nog 16.000 woningen gebouwd worden om de woningcrisis op te lossen. Veel van de locaties waar naar gekeken wordt om te bouwen liggen dichtbij stations.

Gerelateerde berichten