Startbijeenkomst “Bomen over bomen”

door admin

Arnhemmers houden van hun bomen. Niet voor niets staat onze stad bekend als een van de meest groene steden van Nederland. En daar zijn we trots op! Samen met inwoners en andere belanghebbenden wil de gemeente de komende maanden praten over een nieuw bomenbeleidsplan.

Op 13 maart is het Nationale Boomfeestdag. Een prima dag om te bomen over bomen. In Molenplaats Sonsbeek (Zijpendaalseweg 24a) organiseert de gemeente op 13 maart van 18.30 tot 22.00 een startbijeenkomst “Bomen over bomen”. Deze maakt onderdeel uit van een reeks van stadsgesprekken over het nieuw te ontwikkelen bomenbeleid. Tijdens deze bijeenkomst kunnen Arnhemmers meepraten over het nieuwe bomenbeleid van de gemeente Arnhem. Inwoners en organisaties bepalen die avond ook de gespreksonderwerpen waarvan zij vinden dat er in de volgende bijeenkomsten, de boomcafés, dieper op in moet worden gegaan. Deze volgende bijeenkomsten vinden plaats in april en mei. Ieder boomcafé wordt op een andere locatie in Arnhem gehouden.

Opzet van de startbijeenkomst op 13 maart

De bijeenkomst krijgt de vorm van een talkshow. Inwoners, deskundigen, belangen- en actiegroepen en medewerkers van de gemeente gaan met elkaar in gesprek over:

  • Het algemeen belang van bomen
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Leefbaarheid en belangen en
  • Beheer en onderhoud, invloed en communicatie over bomen

Na de boomcafés worden alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe bomenbeleid. In juni krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe concept beleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Aanmelden voor de startbijeenkomst op 13 maart kan door een e-mail te sturen naar bomenplan@arnhem.nl. Meer informatie over het nieuwe bomenbeleidsplan is te vinden op www.arnhem.nl/bomenplan

Gerelateerde berichten