Stand van zaken scholenterrein in Elderveld

door admin

Beste buurtbewoners, gebruikers en betrokkenen van het scholenterrein in Elderveld

Na de laatste bijeenkomst van 30 januari afgelopen jaar is het lang stil geweest. Zoals wellicht bekend zijn er voor de zomervakantie nog gesprekken geweest met de scholen en de jongeren in de wijk.

De bijeenkomst met de jongeren was positief en veel van hun ideeën kwamen overeen met die van de basisscholen en bewoners. Voor de jongeren staat een ontmoetingsplek op de eerste plaats, inclusief specifieke inrichtingswensen. Ze hebben ook voorgesteld om een markt te organiseren wanneer de fruittuin klaar is voor de oogst, en om fitnessapparatuur in de omgeving te plaatsen

Er zijn vanuit Team Leef Omgeving op de verschillende bijeenkomsten van het wijkplatform telkens updates vertelt aan de aanwezigen. Echter niet iedereen van u was daarbij aanwezig. Vandaar dat we het nu nog een keer in een aparte brief doen.

De weg om na de zomervakantie tot een goed totaalontwerp voor groen en verkeer te komen is er een van lange adem. Op gebieden zoals groen, water, bodem en verkeer moesten de voorstellen door interne experts van de gemeente technisch gecontroleerd worden. Zodat het straks ook uitvoerbaar zou zijn. Inmiddels zijn we bijna in de eindfase.

Afgelopen jaar was er al met begonnen met het aanleggen van de jeu de boules banen. Dit kwam zo uit vanwege werkzaamheden op een andere locatie van het Sportbedrijf, waar ze juist moesten verdwijnen. Zodat het uiteindelijk budget neutraal uitgevoerd kon worden.

Inmiddels heeft Wethouder Mark Lauriks budget vrijgemaakt voor de jongerenontmoetingsplek. Geld dat wel in 2023 besteed moet worden. De jongeren hebben al een keuze gemaakt voor de ontmoetingsplek en deze zal waarschijnlijk geplaatst worden in het eerste kwartaal van 2024.

Voor het groenontwerp was er al een budget toegekend en inmiddels is er ook een budget gevonden voor het wijzigen van de verkeerssituatie bij de scholen. Al met al dus zeer positief.

Bovendien lopen er al gesprekken met een projectleider om een en ander straks uit te gaan voeren. In dat opzicht lopen we soms juist weer iets voorruit op het definitieve ontwerp. Dat zodra het helemaal gereed is aan u zal worden gepresenteerd. We zetten hierbij nog steeds in op het einde van dit jaar.

Samenvattend:

  • De jeu de boules baan is aangelegd.
  • De jongerenontmoetingsplek is besteld
  • Een ontwerper heeft een nieuw ontwerp gemaakt.
  • Het ontwerp wordt momenteel gecontroleerd door interne experts van de gemeente.
  • Bij een positieve uitkomst volgt een nieuwe bijeenkomst met de klankbordgroep, bestaande uit scholen en jongeren, voor de presentatie van de definitieve tekening.
  • Het uiteindelijke ontwerp zal per e-mail worden verzonden naar alle belanghebbenden in de klankbordgroep, waarbij laatste opmerkingen kunnen worden gedeeld. Deze opmerkingen worden meegenomen als wensen bij het opstellen van de technische tekening en planning van de werkzaamheden.

Gerelateerde berichten