Sporthal Elderveld wordt ook wijkcentrum Elderveld

door admin

Arnhemmers vinden het moeilijk om met hun wijkcoaches in contact te komen. Ze zijn lastig bereikbaar. Volgens de Arnhemse Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dit één van de belangrijkste knelpunten, die inwoners ervaren, die voor ondersteuning afhankelijk zijn van sociale wijkteams.

In januari zullen verschillende (maatschappelijke) organisaties gaan werken vanuit het wijkcentrum Elderveld. Dit doen wij om toegankelijker te zijn voor de wijkbewoners in Elderveld. Het wijkcentrum zal gaan fungeren als een ontmoetingsplek waar aanbieders en bewoners elkaar makkelijker weten te vinden en waar de problemen sneller gesignaleerd kunnen worden of talenten van bewoners ontplooid kunnen worden. Waar bewoners kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. In het wijkcentrum Elderveld bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen.

Betrokken organisaties
We starten met een aantal (maatschappelijke) organisaties die vanaf januari in het wijkcentrum te vinden zijn. De organisaties zullen op bepaalde tijden in het wijkcentrum aanwezig zijn. Deze tijden zullen nog gecommuniceerd worden. De organisaties die vanaf januari in het wijkcentrum Elderveld zullen gaan vestigen zijn:

  • Het Sociaal wijkteam;
  • Politie;
  • Rijnstad; (opbouwwerker, sociale raadslieden)
  • Team Leefomgeving;

Rozet
Ook Rozet zal zich met de bibliotheek gaan vestigen in het wijkcentrum. Buurtbewoners kunnen hierdoor dan op een laagdrempelig manier boeken komen lezen of lenen.

Opening
Uiteraard zal er gekeken worden naar de behoefte van de bewoner. Wat zouden jullie nog meer in het wijkcentrum willen zien, wat missen jullie in de wijk? Er zal nog een officiële opening komen waarvoor u wordt uitgenodigd. Wij houden jullie hiervan op de hoogte. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u terecht bij Kevin Janssen, opbouwwerker van Rijnstad via het e-mailadres k.janssen@rijnstad.nl of via het telefoonnummer 06-31976101

Gerelateerde berichten