Project HOV aanpassing Metamorfosenallee-Hollandweg

door admin

In navolging van ons bulletin in maart 2021 doen wij u verdere informatie toekomen over het project HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) Metamorfosenallee – Hollandweg.

Aan de rand van de wijkElderveld bevindt zich de kruising Metamorfosenallee, Hollandweg, Burgermeester Matsersingel en Brabantweg.

Om de doorstroming van de trolleybussen nu en in de toekomst te bevorderen gaat de gemeente deze kruising aanpassen.Zie figuren 1a en 1b hieronder.

Figuur 1b geeft de betekenis aan van alle kleuren en vormen in de figuren.

Ten opzichte van de vorige informatie is het volgende veranderd:

  1. Na het opstellen van de begroting bleek dat er een forse overschrijding was van het projectbudget.
    Binnen het projectteam hebben we moeten bezuinigen. Van de burgermeester Matsersingel zouden wij van de noordelijke rijbaan, het oostelijk deel van de kruising, ook een flink deel asfalt vervangen. Bij nader inzien bleek dit door goed naar de asfaltkwaliteit te kijken op dit moment nog niet nodig en verviel de last op het projectbudget. Ditzelfde bleek ook voor de oostelijke rijbaan van de Hollandweg, tussen deze kruising en de Vlaardingenweg.Overige ontwerp is niets aan veranderd behalve dat er een stukje vanuit Onderhoud Wegen bijgekomen is tussen de Vlaardingenweg en de Leidenweg. In dit deel is sprake van bovenmatig en slechte kwaliteit asfalt en komt en een nieuwe groene middenberm.
  2. Inmiddels is bekend dat er nagenoeg geen werkzaamheden aan kabels en leidingen hoeven worden uitgevoerd.
  3. In figuur 1C ziet u de groenbalans van het gehele project. In de nieuwe situatie worden er speciale groeiplaatsen voor de bomen ingericht. Op deze manier krijgen de bomen voldoende ruimte om te groeien. In het gebied worden tevens 13 extra bomen aangeplant.

    In de groenbalans wordt aangegeven welk groen behouden blijft, welk groen er moet wijken en welk groen er voor terug komt.

Saldo groenbalans:
Bomen verwijderen: 11 stuks.
Nieuwe bomen: 24 stuks.
Saldo is 13 extra bomen.

Minder verharding en meer groen: 2685 m2.
Meer verharding 1345 m2.
Saldo meer groen is 1579 m2.

Hiermee wordt ruimschoots aan de beleidsdoelstelling groen in Arnhem voldaan.

Wat is de planning?
Alle tekeningen zijn klaar en we zijn inmiddels begonnen met een werkfasering van de werkzaamheden.
Het contract waarmee wij een aannemer gaan zoeken wordt in februari afgerond.
Wij verwachten dat de aannemer tussen mei en eind september 2022 de klus gaat klaren.

Vragen?
Zijn er vragen? Stel ze gerust. Wij willen zo veel mogelijk aanpassingen en vorderingen met u delen.
Wij gebruiken daarvoor zo veel mogelijk de wijkkrant omdat wij die zien als de directe verbinding met de wijk en de bewoners. U kunt uw vragen stellen via het team leefomgeving via schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl. Zij spelen de vragen door aan ons.

Projectteam Metamorfosenallee-Hollandweg.

(ter info: figuur 1A is qua bomen niet geheel bijgewerkt maar is meer bedoeld een totale indruk te vergrijgen van de werkzaamheden.
Figuur 1C is qua groenbalans leidend)

Gerelateerde berichten