Nieuwe noodverordening per 11 mei 2020: meer mogelijkheden voor sport, recreatie en contactberoepen.

door admin

Op 11 mei heeft de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die de rijksoverheid op 8 mei aangekondigd heeft. In de noodverordening is o.a. geregeld dat de kappers weer open mogen. Ook bezoek aan bibliotheken, dierenparken, natuur- en pretparken en zwembaden is per 11 mei weer toegestaan. In de noodverordening van 29 april was al geregeld dat kinderen weer naar de basisschool en kinderopvang mogen per 11 mei.

Ahmed Marcouch, voorzitter van de VGGM: “Deze nieuwe maatregelen bieden meer ruimte en vragen meer verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het virus is niet weg, er is nog geen vaccin. Veel regels zijn nog altijd van kracht en het is heel belangrijk dat we volhouden: vermijd drukte, houd afstand van elkaar. De overheid kan het niet alleen, we moeten dit samen doen.”

Bezoek aan bibliotheek, dieren- en pretparken

Bibliotheken, dierenparken mogen weer open, mits maatregelen getroffen zijn die de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen garanderen. Eet- en drinkgelegenheden in deze gebouwen blijven dicht. Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen mogen weer buitenactiviteiten organiseren, voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Zwembaden open en volwassenen kunnen weer samen buiten sporten

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is weer toegestaan, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Er mogen geen wedstrijden georganiseerd worden en ook gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven voor deze groepen dicht. Dit geldt ook voor de binnen- en buitenzwembaden: deze mogen open als de beheerder maatregelen getroffen heeft om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Kapper, fysio, schoonheidsspecialist en pedicure weer open

Per 11 mei is de uitoefening van contactberoepen, zoals kappers, pedicure, schoonheidsspecialisten weer toegestaan. Ook zij moeten maatregelen treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling. Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Wat verandert niet?

Het is nog steeds verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Uitzondering hierop zijn gezinnen en kinderen onder de 12 jaar.

Ook blijven in de gemeenten van de VGGM de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden in de publieke ruimte volledig afsluiten, als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren. Een aantal gebieden is al aangewezen zie hiervoor: www.VGGM.nl.

De noodverordening vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VGGM. Voor meer informatie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.

Gerelateerde berichten