Natuur, groen en recreatie belangrijkste thema’s voor toekomst Arnhem

door admin

Volgens bijna 3.600 respondenten die in september dit jaar een online enquête (de Koerswijzer) hebben ingevuld over de toekomst van Arnhem zijn natuur, groen en recreatie de belangrijkste thema’s. ‘Voldoende voorzieningen’, zoals winkels, horeca en zorg kwam op een tweede plek. De top drie werd gecompleteerd door het thema Energie & Klimaat. Deze en meer resultaten zijn te lezen in een verslag van de eerste ronde van participatie die uiteindelijk moet uitmonden in een Omgevingsvisie voor Arnhem.

 

Van de deelnemers aan de enquête gaf 44% aan ook in het vervolg mee te willen praten over de toekomst van Arnhem en de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Daarvoor is nu ook alle gelegenheid. Via de website meedenken.Arnhem.nl/omgevingsvisie kan iedereen zijn mening geven.

Aan de hand van stellingen kunnen mensen reageren op verschillende thema’s. Het eerste thema dat centraal staat op de website is het thema hoogbouw.

Hoogbouw
Aangezien uit de online enquête groen en natuur als belangrijkste thema’s worden benoemd en Arnhem tegelijkertijd een forse opgave heeft om de komende tijd 16.000 woningen te bouwen is de vraag of hoogbouw een uitkomst kan zijn om zoveel mogelijk groen en natuur te behouden.

Gerelateerde berichten