Milieuzone nu ook voor oude dieselbestelauto’s

door admin

Vanaf 29 oktober mogen oude dieselbestelauto’s niet meer in de Arnhemse milieuzone rijden. Arnhem krijgt dan een ‘groene’ zone. Dat houdt in dat vanaf dat moment alleen nog dieselpersonenauto’s, dieselbestelauto’s en vrachtauto’s met emissieklasse 4 en hoger in de zone mogen rijden. Vanzelfsprekend blijft de zone toegankelijk voor niet-dieselvoertuigen. Afgelopen week zijn alle verkeersborden aangepast. Vanaf dezelfde datum gelden er in heel Nederland uniforme normen voor milieuzones. De Arnhemse milieuzone voldoet daar nu aan.

Kentekencheck

Nieuw is de ’emissieklasse’. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Op de nieuwe verkeersborden staan die emissieklassen in de vorm van een groen bolletje met het getal 4. Dat betekent dat auto’s met emissieklasse 4 en hoger de Arnhemse zone mogen inrijden. De emissieklasse van elk voertuig is met behulp van het kenteken te controleren op milieuzones.nl.

Wenperiode

Net als eerder bij de invoering van de zone voor dieselpersonenauto’s, kunnen bestuurders van dieselbestelauto’s na 29 oktober nog wennen aan de nieuwe regels. De eerste vier maanden (tot 1 maart 2021) krijgen zij een waarschuwingsbrief als ze toch per ongeluk door de zone zijn gereden. In de twee maanden daarna (tot 1 mei 2021) krijgen ze maximaal één boete per week. Vanaf 1 mei geldt voor alle bestuurders van dieselbestelauto’s die niet meer door de zone mogen rijden dat zij maximaal 1 boete per dag krijgen. De gewenningsperiode geldt niet voor voertuigen waarvoor de milieuzone al verboden gebied was. Die worden gewoon beboet als de door de zone rijden.

Aanpassing gebied milieuzone

De milieuzone is ook iets uitgebreid. Het gebied tussen de Weerdjesstraat-Trans-Eusebiusplein-Oranjewachtstraat en de Rijn is aan de zone toegevoegd. Dat gebied was al uitsluitend bereikbaar via de bestaande milieuzone. Daardoor golden in de praktijk daar ook al de regels voor de milieuzone. Het is daarom duidelijker om dit gebied ook officieel aan de milieuzone toe te voegen. Door dit gebied aan de milieuzone toe te voegen, kunnen ook deze bewoners van dit gebied van de landelijke vrijstellingen profiteren.

Gebied milieuzone

Sloopregeling

Aan eigenaren van dieselbestelauto’s die in de milieuzone wonen of daar hun bedrijf hebben, biedt de gemeente een sloopregeling aan. Ook marktkooplieden met een standplaats in de milieuzone kunnen hiervan gebruik maken. Weten waar de milieuzone precies is, welke ontheffingen en vrijstellingen er zijn of hoe de sloopregeling werkt: ga naar www.arnhem.nl/milieuzone.

 

Gerelateerde berichten