Meer zekerheid en minder stress bij toewijzing zorg

door admin

De duur van de toewijzing voor WMO en jeugdzorg in Arnhem wordt in een aantal gevallen verruimd. Mensen bij wie geen verbetering meer wordt verwacht, zoals hulpbehoevende ouderen en mensen met (beginnende) dementie, kunnen zelfs een toewijzing voor onbepaalde tijd krijgen bij huishoudelijke ondersteuning en groepsbegeleiding. Dat stelt het college van de gemeente Arnhem in een brief aan de gemeenteraad. Sociale wijkteams gaan nu starten met de uitvoering van deze nieuwe aanpak.

Wethouder Marco van der Wel (Zorg): “Tot nu kregen mensen vaak voor minder dan een jaar zorg toegewezen. Dit zorgde voor onzekerheid. We willen daarom naar een verruiming voor inwoners die langdurig ondersteuning nodig hebben. Daarmee geef je deze mensen duidelijkheid en verminder je hun stress.” Daarnaast verlaagt het de administratieve rompslomp voor wijkcoaches, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, en voor zorgaanbieders.

Duidelijkheid

Ook voor andere vormen van zorg wordt de duur van de toewijzing verruimd en komt er duidelijkheid over de lengte ervan. Zo wil het college voor de begeleiding en behandeling van jeugd toe naar een toewijzing voor 1 jaar. Voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking gaat die periode naar 3 jaar. Bij pleegzorg gaat het straks om een toewijzing voor 2 jaar.

Ervaring opdoen

De verruiming zal naar verwachting geen consequenties hebben voor de uitgaven van de gemeente, omdat het niet leidt tot extra inzet van zorg. In de huidige situatie worden de toewijzingen na een evaluatie vaak gewoon verlengd. In mei vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan, waarin werd gevraagd te onderzoeken of een WMO-toewijzing voor onbepaalde tijd mogelijk was. In de komende periode wil de gemeente hiermee ervaring opdoen en daarna evalueren. De resultaten van die evaluatie worden uiteindelijk verwerkt tot beleid.

Gerelateerde berichten