Komen er nieuwe woningen aan de Pettenstraat?

En verdwijnt daarmee Garage Reijmes uit onze wijk?

door Cor de Vrieze

Dinsdagavond 23 april werd er in De Gaanderij een inloopavond voor omwonenden van Garage Reijmes gehouden door Buurtwonen. Buurtwonen zou namelijk op de locatie van de garage graag een wooncomplex willen bouwen. Tijdens deze avond werd er met elkaar gesproken over de invulling van dit initiatief. 

In de uitnodigingsbrief konden we lezen:
“Wij streven ernaar hier woningen te realiseren. Eventueel in de vorm van een kleine woonomgeving gericht op ouderen eventueel met een zorgvraag. Conform het Buurtwonen concept. Als aanvulling mogelijk ook nog woningen voor andere doelgroepen als starters.”

Verkennende fase
Duidelijk is dat het plan in een nog verkennende fase bevindt. Arno Tiernego van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem wist te vertellen dat de inloopavond ook de verplichte informatieronde is, voordat er maar sprake kan zijn om voor een bouwplan een vergunning aan te kunnen vragen.

Het plan in 4 thema’s
Op panelen werden de 4 thema’s getoond, aan de hand waarvan de bewoners in gesprek konden met de mensen van Buurtwonen en Buurtzorg.

1. Wonen
Met elkaar leven in een zorgzame buurt. Hoe kan dit vorm krijgen in Elderveld en voor welke doelgroepen?
Een vraag die tijdens deze inloopavond nog niet beanwoord kon worden.

2. De Gemeenschappelijk Ruimte
In het nieuwe gebouw zou een ruimte beschikbaar kunnen komen voor de buurt en de nieuwe bewoners.
Bewoners vroegen zich hierbij af: maar voorziet De Gaanderij van de SWOA al niet in die ruimte?

3. Invulling van groen
Wat zijn de wensen en ideeën van ons over de groenvoorziening rond het wooncomplex.
De vraag rees: hoeveel ruimte is er voor groen rond het betrekkelijk kleine gebied waarop het wooncomplex zou moeten verrijzen? En hoe worden de parkeerplaatsen voor de bewoners ingericht?

4. Look & Feel
De visie van Buurtwonen op architectuur en bouwvolume werd op het paneel slechts schetsmatig aangegeven.
Omwonenden maakt zich toch wel zorgen over de hoogte van de geschetste 4 woonlagen. Immers nu kunnen bewoners van de bovenverdiepingen aan de Pettenstraat nog over de garage heen kijken, hebben een vrij uitzicht. Zij vrezen dat ze hun uitzicht kwijtraken.

Garage Reijmes
Voor de monteurs van Garage Reijmes is het zuur dat er een einde lijkt te komen aan hun bloeiende onderneming. En ook voor de bewoners Elderveld en omliggende wijken is het verdwijnen van de garage een verlies. Immers dit is het gebied waar de garage een trouwe klantenkring heeft opgebouwd.
Daarmee is ook duidelijk dat de invloed van de plannen van Buurtwonen veel verder reikt dan alleen voor de direct omwonenden.
Aan de andere kant is het ook te begrijpen dat de eigenaren van de garage, de gebroeders Reijmes, nu ze een dagje ouder zijn, de boel tegen een gunstige prijs willen verkopen.

Het BP tankstation
En hoe zit het dan met het BP tankstation? Dat is een goudmijntje voor BP en er lijkt dan ook geen sprake van te zijn dat BP het wil verkopen.

Wijkbreed informeren
De inloopavond werd door geïnteresseerde en belanghebbende bewoners bezocht. Er werd anderhalf uur lang intensief van gedachten gewisseld. De sfeer werd naarmate de avond vorderde steeds gemoedelijker. Daarna werd de avond afgesloten.
Met Buurtwonen werd afgesproken dat zij vanaf nu bewoners wijkbreed zullen informeren via de wijkmedia als wijkblad en wijkwebsite. Wij hopen binnenkort van Buurtwonen te horen hoe zij de uitkomsten van deze inloopavond beoordelen en wat dat gaat betekenen voor hun bouwplannen in onze wijk.

Gerelateerde berichten