Informatiebrief bewoners Elderveld Noord: kans voor aardgasvrij Elderveld Noord

door admin

De bewoners van Elderveld Noord krijgen deze brief van de Gemeente Arnhem deze week ook per post. Wij kunnen deze ook alvast met u delen.

Heel Nederland gaat voor 2050 van het aardgas af. In uw buurt doet zich een unieke kans voor om woningen en andere gebouwen voor 2028 aardgasvrij te maken. We waren van plan om in deze periode een bewonersbijeenkomst te organiseren, maar in verband met de Coronacrisis kan deze niet doorgaan. Vandaar dat we u nu alvast informeren per brief. Op een later moment gaan we graag verder met u in gesprek.

Kans voor Elderveld-Noord

U kent ongetwijfeld de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de rand van uw wijk. De warmte uit het gezuiverde water kan worden gebruikt om woningen in de buurt te verwarmen. Samen met Waterschap Rivierenland, Alliander, woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting heeft de gemeente Arnhem onderzoek gedaan naar deze techniek en die is veelbelovend.

Subsidie aangevraagd

Woningen van het aardgas afhalen kost veel geld. Om het voor iedereen haalbaar en betaalbaar te houden om mee te doen, hebben we als gemeente een aanvraag ingediend bij het Rijk voor een financiële bijdrage. Op het kaartje is te zien voor welk gebied deze aanvraag is gedaan. We verwachten na de zomer te horen of we de financiële bijdrage krijgen. Maar ook als die bijdrage niet komt, willen we verder onderzoeken hoe Elderveld-Noord een aardgasvrije wijk kan worden. U hoort daar later meer over.

Wat betekent het voor u?

Uitgangspunt bij het aardgasvrij maken van de wijk is dat de maandelijkse woonlasten van bewoners niet mogen stijgen. Woningeigenaren krijgen de kosten voor de aanpassingen van hun woning deels vergoed en kunnen dit deels tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen. Zo wordt het voor alle bewoners aantrekkelijk om mee te doen.

Wat betekent het voor uw buurt?

Het aardgasvrij maken van (een deel van) Elderveld-Noord gaat niet van vandaag op morgen. Samen met het waterschap, woningcorporaties en andere partners nemen we hiervoor een aantal jaren de tijd. Het aardgasvrij maken biedt ook kansen voor uw buurt. Zo kan het gecombineerd worden met de vervanging van het riool en kunnen waar nodig en mogelijk ook het groen, een speelplek of looproutes worden aangepakt. En er zijn vast nog meer ideeën die we aan elkaar kunnen verbinden. Uitgangspunt is dat we het samen doen, in gesprek met elkaar en dat iedereen mee kan doen. Wordt dus vervolgd!

Meer informatie

Heeft u vragen of tips? Of ziet u kansen voor Elderveld die we kunnen koppelen aan het aardgasvrij maken van uw buurt? Dan kunt u mailen naar elderveldnoord@arnhemaan.nl of bellen met 026 3773475 (contactpersoon Berlinda Berends).

Naast de mogelijkheid om huizen te verwarmen vanuit de waterzuivering, zijn er meer kansen voor duurzame energie in Elderveld. Zo is het waterschap ook bezig met initiatieven op het gebied van zon- en windenergie. De laatste samen met Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Wilt u zelf aan de slag met energie besparen of duurzaam energie opwekken? Neem dan eens een kijkje op de website www.arnhemaan.nl voor tips en voorbeelden uit Arnhemse wijken.

Blijf gezond en wij hopen u over enige tijd te zien.


Kaart van de wijk Elderveld met het aantal inwoners per buurt in 2019. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Elderveld Zuid, 2: buurt Elderveld Noord, 3: buurt Elderhof.

Gerelateerde berichten