Hoe gebruiken we onze straat in de toekomst?

door admin

Hoe denkt de Arnhemmer over het gebruik van de straat in de toekomst? De gemeente legt hierover een aantal stellingen voor op meedenken.arnhem.nl. Meedenken kan tot 20 januari.

Als stad moeten we ons de komende jaren voorbereiden op een veranderend klimaat, meer woningen en schone energie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor onze bestaande gebouwen maar ook voor onze straten en pleinen.

Ruimte op straat beperkt

Door het toevoegen van meer groen kunnen we zorgen voor verkoeling, wateropvang, meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving. Daarnaast willen we ruimte voor het opladen van elektrische (deel)auto’s, (deel)fietsen en installaties voor schone energie. Omdat de ruimte in de straat beperkt is, moeten we keuzes maken. Eén van de mogelijk oplossingen is minder auto’s op straat. Wat u daarvan vindt, horen we graag op meedenken.arnhem.nl/omgevingsvisie.

Participatie omgevingsvisie

Dit onderwerp is het tweede thema waarover we met u in gesprek gaan. Het thema ‘hoogbouw’ stond eind december centraal. En in september heeft u op koerswijzerarnhem.nl via stellingen laten weten hoe u denkt over opgaven waar we als stad voor staan. De resultaten van deze participatieronden staan op www.arnhem.nl/meedenken. De participatie moet uiteindelijk uitmonden in een Omgevingsvisie voor Arnhem.

Gerelateerde berichten