Henry Oost, de buurtconciërge van Dolmans Landscaping, stelt zich voor.

door admin

Dolmans Landscaping Group is een landelijk opererend Groenbedrijf. Met 900 werknemers staat Dolmans Landscaping in de top 3 grootste Groenbedrijven in Nederland. In Duiven is Dolmans Landscaping Oost gevestigd. Hier werken nu 25 werknemers, maar de vestiging heeft als doel te groeien in haar personeel.

Dolmans Landscaping Oost doet de komende jaren het groenonderhoud in de wijk. Het begrip “groenonderhoud” is een ruim begrip. Binnen het werkbestek staan onder andere de volgende besteksposten:

 • Onderhoud plantvakken
 • Onderhoud onkruid op verharding
 • Maaien van gras
 • Ruimen van zwerfvuil en legen van prullenbakken
 • Snoeien van bomen
 • Knippen van hagen
 • Maaien van watergangen
 • Ruimen van blad
 • Gladheidbestrijding

In ons EMVI-plan, plan van aanpak, staat beschreven dat Dolmans Landscaping Oost werkt aan de volgende punten:

 • Inzet SROI 50% van personeel in Arnhem
 • Inzet buurtconciërge
 • CO2 reductie door het gebruik van elektrisch gereedschap
 • CO2 reductie door het rijden in zeven elektrische werkbusjes
 • Het rijden in twee werkbussen op aardgas
 • Gebruik van biodiesel

De buurtconciërge is aangesteld als klankbord tussen bewoners en de gemeente Arnhem. Allereerst kan/mag ik geen dingen toezeggen. De gemeente Arnhem is onze opdrachtgever. De insteek van mijn rol als buurtconciërge is dat ik meeluister en meedenk in de initiatieven vanuit de buurt. Ook de gemeente Arnhem heeft als doel dat bewoners gaan samenwerken voor een mooiere/schonere wijk. Dolmans Landscaping heeft opdracht gekregen om de wijk te onderhouden aan een bepaald beeld. Wanneer bewoners hier verbetering in willen, dan kunnen zij hun initiatief bij de gemeente aangeven. Dat kan zijn door het adopteren van plantvakken en het zelf onderhouden hiervan. Dolmans Landscaping kan meehelpen in advies, grafische ondersteuning en uitvoering. Er zijn al enkele resultaten geboekt. Vanuit de Lieshoutstraat is nu een moestuin en een “plukbos” samen met de bewoners gerealiseerd.

In mijn rol als buurtconciërge ben ik actief in alle wijken in Arnhem-Zuid, met als doel om in te spelen wat er leeft binnen de wijken. Een soort “kruisbestuiving”. “Waarom zou je een goed buurtinitiatief niet delen met andere wijken”?

Door het beheren van een facebookpagina, “De Buurtconciërge Arnhem Zuid”, kan ik bewoners op de hoogte houden in onze werkzaamheden. Tevens kan ik oproepjes plaatsen. Bijvoorbeeld het weggeven van brandhout of siergroen. Via de wijkverenigingen zal ik aangeven wat onze jaarplanning is, zodat bewoners bijvoorbeeld weten wanneer er bij hun in de straat de hagen worden geknipt. Natuurlijk probeert Dolmans Landscaping dit ook op andere manieren te verspreiden.

Inmiddels weet ik ook dat er bij bewoners vragen zijn over het onderhoud van hun wijk.

 • Wij werken met een beeldkwaliteit. Wat wordt er bedoeld met C-kwaliteit?
 • Ook komen er vragen binnen over berenklauwen, Eikenprocessierups en wespennesten.
 • Daarnaast is er landelijke aandacht over de terugloop van insecten/vlinders. Hoe kan de omgeving bijdragen in de bijenpopulatie?
 • Het ecologisch maaibeheer wordt toegepast. Wat is ecologisch maaien?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waarin de buurtconciërge en Dolmans Landscaping antwoord op kunnen geven.

Wanneer bewoners klachten hebben over bijvoorbeeld overhangende takken, stort, losse tegels of blad in de straat, dan is hiervoor het digitale meldpunt van de gemeente Arnhem. Als buurtconciërge mag ik dit niet oppakken. Hiervoor is eerst toestemming nodig van de gemeente.

Ik heb wekelijks contact met de wijkbeheerder van de gemeente Arnhem en maandelijks heeft Dolmans Landscaping een bouwvergadering bij de gemeente. De bouwvergadering is goed moment om met de gemeente Arnhem in gesprek te gaan over de bewonersinitiatieven. Tussentijds ben ik voor vragen of een locatiebezoek te bereiken op mijn email. Ik verwacht ook regelmatig aanwezig te zijn bij (bewoners)vergaderingen van jullie wijk.

Henry Oost
henry.oost@dolmanslandscapingservices.com

Gerelateerde berichten