Financiële ondersteuning voor 27 initiatieven voor ontmoeten in de wijken

door admin

Buurtbewoners willen elkaar ontmoeten! Arnhem geeft financiële ondersteuning aan 27 projecten die dat (beter) mogelijk maken. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een paviljoen in Immerloopark, een beheerder voor buurtcentrum De Overkant en een jeugdhonk in Malburgen. De gemeente heeft voor ondersteuning van dit soort initiatieven jaarlijks 500.000 euro beschikbaar.

Van de 39 aanvragen werden er 27 gehonoreerd. Martien Louwers, wethouder voor welzijn en wijken, laat weten dat zij de vraag naar meer of betere ontmoetingsplekken heel vaak hoort in gesprekken met bewoners. ‘En mensen die in hun buurt verbinding voelen met andere mensen, voelen zich gelukkiger’, aldus de wethouder.

De aanvragen worden beoordeeld door een gemeentelijke toetsingscommissie en een klankbordgroep uit de wijken. Projecten in kwetsbare wijken krijgen voorrang. Ook initiatieven waarmee inwoners worden bereikt die met het bestaande aanbod nog niet of nauwelijks bereikt worden, gaan voor. In alle gevallen gaat het om voorzieningen die stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan, elkaar waarderen en relaties met elkaar opbouwen. Voor een aantal niet-gehonoreerde projecten geldt overigens dat deze wel subsidie krijgen uit een ander gemeentelijk budget.

Mensen blijven zich inzetten voor hun wijk

“Mensen willen elkaar ontmoeten”, aldus wethouder Louwers. “Nu dat even niet kan door corona is dat extra voelbaar. We zien in de aanvragen veel mooie initiatieven in de wijken die er echt voor en door bewoners zijn. Deze initiatieven verdienen onze steun, daarom is jaarlijks een budget beschikbaar. Het is mooi dat er zoveel aanvragen zijn binnengekomen en ik ben er trots op dat bewoners zich in deze tijd in blijven zetten voor hun wijk. Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten op een van deze mooie plekken.”

Aanvragen

18 Aanvragers kunnen voor 2021 rekenen op een bijdrage. Bijvoorbeeld Jeugdcentrum Vogelwijk, een initiatief voor en door buurtbewoners waar zowel activiteiten voor ouderen als voor jeugd plaatsvinden. Hier wordt samengewerkt met het sociaal wijkteam en met kinderwerk van Rijnstad. Het geld wordt gebruikt voor huur en materialen. Bij DWS/Veerpolderstraat Malburgen wordt de bijdrage gebruikt voor een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe ruimte voor DWS. DWS betrekt wijkbewoners bij veel van hun activiteiten. Immerlokaal RKV wil het budget inzetten voor de bouw van een paviljoen in Immerloopark als bijzondere ontmoetingsplek voor meerdere wijken. Andere voorbeelden zijn De Blauwe Wijkeconomie in het Spijkerkwartier, De Stadskeuken, De Madser en de Wasplaats. Voor 9 van 27 de gehonoreerde aanvragen geldt dat deze reeds vorig jaar een toekenning kregen voor meerdere jaren. Dit geldt onder andere voor De Beijer – Kunst op de Bult (Geitenkamp), Burenhulporganisatie Voor Elkaar (Presikhaaf), De Bakermat (Hoogkamp, Burgemeesterswijk), Ontmoetingscentrum Scholen Brabantweg (De Laar) en het Toon Hermanshuis (Centrum).
Een bijzondere aanvraag is die voor het oprichten van het stadsbrede Makelpunt. Dit is een website waar vraag naar en aanbod van ruimte bij elkaar komen. Het Makelpunt kan dus ook helpen de bezettingsgraad bij buurthuizen te verbeteren.

Gerelateerde berichten