Eerste ondergrondse afvalcontainers in Arnhem dicht

door admin

Ondergrondse containers voor restafval en PBD uitsluitend met afvalpas te openen

De gemeente Arnhem heeft maandag 6 mei de eerste ondergrondse containers in de wijk De Laar-West afgesloten. Deze wijkbewoners moeten nu hun afvalpas gebruiken om de container te openen. De komende maanden worden gefaseerd per wijk alle ondergrondse containers in Arnhem afgesloten. De ondergrondse containers voor restafval en de ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) zijn dan alleen door Arnhemmers te gebruiken.

Inwoners betalen geen extra kosten als zij afval in de ondergrondse container gooien, omdat ze hiervoor al afvalstoffenheffing hebben betaald. Vooraf informeert de gemeente de inwoners over
wanneer de containers in hun wijk worden afgesloten. De eerstvolgende wijken waar ondergrondse containers worden afgesloten zijn Alteveer-Cranevelt en Over het Lange Water. De ondergrondse
containers worden afgesloten om te voorkomen dat niet-Arnhemmers en bedrijven afval in de container gooien, terwijl de Arnhemmers via de afvalstoffenheffing betalen voor de verwerking van dit
afval. Op www.arnhem.nl/afval is een planning te vinden wanneer in welke wijk de ondergrondse containers dichtgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in maart 2019 besloten dat de ondergrondse containers weer afgesloten mogen worden. De containers krijgen een nieuw softwaresysteem. Hierdoor wordt geen
privacygevoelige informatie geregistreerd. Het softwaresysteem telt alleen het aantal zakken dat in totaal in de container wordt gegooid, zodat de container op tijd geleegd kan worden. Als de containers dicht gaan, zijn de schonebuurtcoaches in de wijk. Zij informeren de inwoners graag en helpen bij het gebruik van de afvalpas. Ook wordt er goed gecontroleerd door de gemeente of er geen afval naast de ondergrondse containers wordt gezet.

Gerelateerde berichten