Dolmans Landscaping maait niet alles.

door admin

In Arnhem Zuid liggen grasvelden die 2 à 3 keer per jaar worden gemaaid. Deze velden noemen wij “gras-kruiden”. Vaak liggen deze grasvelden langs de buitenrand van de wijk. Naast gras groeien hier ook veel kruiden, zoals de boterbloem, fluitenkruid, pinksterbloem en klaver. Deze bloeiende kruiden zijn een voedselbron voor bijen en vlinders. Zonde om het hele grasveld te maaien, toch?

Op inzicht en kennis van onze machinisten wordt 25% van het grasveld niet gemaaid. Er wordt gelet op de bloeiende kruiden, aanwezigheid van nesten en fauna, omgevingsfactoren en opslag van boomvormers. De laatste twee voorbeelden hebben te maken met het creëren van een zoom van gras langs een struweel en het voorkomen van bebossing.

Het gemaaide gras-kruiden blijven enkele dagen liggen. De insecten kunnen ontsnappen en de zaden verspreiden zich op de grond. Bij een volgende maaironde laat de machinist weer een ander deel staan. Ook in de winter bieden de kruiden bescherming voor insecten.

Gerelateerde berichten