De Hollandweg wordt veiliger, groener en stiller

Herinrichting nadert zijn voltooiing

door Cor de Vrieze

Tekst en foto’s: Léon Regli

De afgelopen maanden zijn er wegwerkzaamheden uitgevoerd waardoor het noordelijk deel van de Hollandweg veiliger, groener en stiller is geworden. De planning is nu dat medio oktober de verkeerstechnische maatregelen zijn afgerond. En dat aansluitend in het komend plantseizoen de beplanting nog wordt aangebracht. Projectleider Onno Heijsman vertelt ons in deze bijdrage hoe dit project tot stand is gekomen en uitgevoerd.

Het ontwerp startte al enkele jaren geleden met een simpele onderhoudsnoodzaak. De Hollandweg, van Batavierenweg tot aan de Bussumstraat, was er slechter aan toe, dan het deel tot aan de Metamorfosenallee. En omdat er een trolleybuslijn door Elderveld loopt, was het een voorwaarde dat er vervangende bussen op gas ingezet konden worden. Deze zijn echter schaars. Pas dit jaar kon de inzet worden gerealiseerd. Door de extra wachttijd was er wel een bijkomend voordeel voor de wijk. Er konden nu meerdere wensen in het ontwerp worden meegenomen. Zo werd het dus veel meer dan het alleen maar vervangen van het oude asfalt door nieuw, stil asfalt.

Groener en veiliger
Misschien wel het mooiste is dat de weg nu visueel veel meer in het groen ligt. Wat een belangrijk speerpunt is van de gemeente Arnhem. En er is in oppervlak ook meer “groen” voor “grijs” terug gekomen; maar liefst 1100 m2. En dat betekent uiteraard minder opwarming in de zomer, betere waterafvloeiing naar de grond en CO2 opname uit de lucht. Allemaal belangrijke zaken voor mens én natuur. De rijvakken lijken bovendien optisch smaller. En dat werkt automatisch snelheid remmend.

 

Betonrasters als zinkput

Stabiele plekken voor bomen

Hoe hebben we dat nu gerealiseerd? Onno legt uit dat er om te beginnen in de middenberm ondergronds speciale constructies zijn gemaakt. Die geven straks een stabiele plek voor negen bomen in de middenberm en veertien in het aangrenzende groen. Deze constructies maken het mogelijk dat de wortels, zonder iets te beschadigen, onder het wegdek door kunnen groeien. Een boom heeft een zogenaamde boomspiegel; een wortelstelsel dat ongeveer net zo groot is als de kruin van de boom. Verder is er een type boom als Esdoorn, Els, Linde, Eik en Sierperenboom gekozen, die gemakkelijk te snoeien is. Waardoor er straks geen problemen ontstaan voor de bovenleiding van de trolleybus. De rest van de vakken wordt gevuld met heesters als Kornoelje en Abelia of gras.  

Om voor voldoende water te zorgen zijn er op regelmatige afstand zogenaamde zinkputten ingebouwd. Hierdoor loopt regenwater niet meer het gescheiden regenafvoersysteem in, maar direct in de grond.  

Een toe- en afrit van het fietspad

Comfortabele fietspaden
Zoals gezegd zijn wortels dus essentieel voor een boom. De wijk is in de gelukkige omstandigheid dat er veel bomen tussen de weg en het fietspad staan. Belangrijk was dan ook dat bij de vervanging van het fietspad het wortelstelsel zo min mogelijk zou worden beschadigd. Hiertoe zijn er verschillende proefvakken aangelegd. Zoals:
– zwevende betonelementen
– betonelementen op zand
– asfalt op zand
– asfalt op klinkers en
– traditionele opbouw.

De gemeente gaat deze pilot de komende jaren monitoren om ervaring op te doen.
Maar naast het groen is het zeker zo belangrijk dat er nu een mooi gelijkmatig rijvlak is ontstaan. Waardoor fietsen nog comfortabeler wordt. Dat nodigt op zijn beurt weer mensen uit de fiets te pakken.

Waar gehakt wordt vallen uiteraard ook spaanders; het fietspad bleek in eerste instantie voor een deel te hoog zijn aangelegd. Met als gevolg te steile toeritten naar de weg. Maar dit is uiteraard opgelost.

Voetgangersoversteekplaatsen worden veiliger
Aan de verschillende oversteekplaatsen wordt nog aandacht besteed. Extra lichtmasten zijn al begin oktober aan de zijkanten van de weg geplaatst. Er valt nu direct licht op de zebrapaden. En verdwijnen de schaduwplekken door bomen en masten. Zoals aangegeven moet het deel van Bussumstraat tot aan de Metamorfosenallee op al deze verbeteringen nog even wachten. Maar daar gaan we nu al wel de zebrapaden opfrissen door bijvoorbeeld de strepen opnieuw te verven. Uiteindelijk wordt de hele Hollandweg hiermee veiliger, groener en stiller.


Gerelateerde berichten