Campagne wijst Arnhemmers met geldzorgen de weg

door admin

Arnhem wil dat inwoners met geldzorgen, de juiste weg naar hulp kennen en die stap naar hulp ook durven te zetten. Daarom loopt van januari tot en met maart 2022 de campagne ‘Hulp bij geldzorgen’. Met de campagne hoopt de gemeente ook het taboe dat rust op het hebben van schulden te doorbreken.

Voor de campagne gebruikt de gemeente vooral portretten van inwoners die weten wat het betekent om geldproblemen te hebben. Ook hebben professionals meegewerkt van organisaties die hulp bieden bij geldzorgen zoals Goed Geregeld Arnhem, het sociaal wijkteam en Opr€cht. De komende 3 maanden zijn herkenbare campagnebeelden te zien op driehoeksborden, op abri’s, in de Arnhemse Koerier, op social media, wijkwebsites en in wijkkranten. Ook zijn er drie filmpjes gemaakt waarin drie ervaringsdeskundigen hun verhaal delen. De eerste video is vandaag gelanceerd via social media.

De campagne loopt tot en met de Week van het Geld, laatste week maart. Ook vorig jaar, in januari 2021, voerde de gemeente een campagne over hulp bij geldzorgen. Zowel bij de sociale wijkteams als bij Opr€cht nam in dat jaar het aantal hulpvragen toe. Door de coronacrisis krijgen steeds meer huishoudens te maken met financiële problemen. Een campagne om inwoners op mogelijke hulp te wijzen, kan ervoor zorgen dat mensen eerder die hulp vragen zodat grote problemen voorkomen worden. De eerste stap naar hulp bij geldzorgen is gratis via gemeente Arnhem. Op de webpagina ‘Hulp bij geldzorgen’ kunnen Arnhemmers met geldzorgen snel de juiste weg vinden.

Hoge drempel

In Arnhem staat schulddienstverlening hoog op de agenda. Via het succesvolle Vroeg Eropaf, een methode voor vroegsignalering en hulp bij betalingsachterstanden, voorkomt de gemeente al veel problemen. Maar er is meer nodig. Wethouder Schulddienstverlening Martien Louwers: ”We weten uit ervaring dat mensen die geldzorgen hebben, dit niet makkelijk delen. De drempel om hulp te zoeken is hoog. Maar een schuld kan snel ontstaan en vaak weten mensen niet hoe ze uit die situatie kunnen komen. Daarom is de campagne zo belangrijk. We laten mensen zien die zelf ook met schulden te maken hebben. Zo willen we het onderwerp bespreekbaar maken zodat mensen sneller hulp zoeken.”

Zoveel mogelijk Arnhemmers bereiken

Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken wordt het campagnemateriaal ook verspreid bij de ketenpartners waar de gemeente nauw mee samenwerkt in zorg, welzijn, schuddienstverlening en werk en inkomen. Ook wordt nadrukkelijk gebruikgemaakt van informatiekanalen in de wijken en komen er posters en flyers te liggen op plekken waar veel mensen komen zoals buurthuizen, scholen, gezondheidscentra, bibliotheek, moskee en kerk.

Ondernemers

De campagne is vooral gericht op huishoudens, maar ook Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen aankloppen bij de gemeente, namelijk bij het loket Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt financieel advies en hulp bij schulden. De hulp die de gemeente biedt is gratis. De gemeente hoopt dat ondernemers door deze ondersteuning hun bedrijf toch voort kunnen zetten, ook als het financieel even niet zo goed gaat.

Buddy’s

Jongeren met schulden kunnen terecht bij Opr€cht. Deze organisatie zet zich in om schulden bij jongeren te voorkomen en op te lossen. De buddy’s van Opr€cht, vaak zelf ervaringsdeskundig, spreken op straat jongeren aan, maar gaan ook online op zoek naar jongeren met financiële problemen. Ze kennen de weg naar de instanties en helpen jongeren bij het oplossen van hun financiële problemen.

Gerelateerde berichten