Buurtschouw Dordrecht- Hillegomweg/Bodegraven- boskoopplantsoen

door admin

Woensdag 21 september heeft de gemeente samen met de Groen Divisie van het Wijkplatform en enkele bewoners een buurtschouw gelopen tussen de Dordrechtweg / Hillegomweg / Bodegraven / Boskoopplantsoen. Bij alle ongeveer 200 huizen in dit deel van de wijk zijn flyers in de bus gedaan.

Door bewoners genoemde aandachtspunten waren:

1. Belemmerde doorkijk langs de waterkant aan het Boskoopplantsoen.

Voor het net aangekochte huis staat een boom met laaghangende takken. Gemeente: Zolang de veiligheid niet in het geding is en takken niet over de erfscheiding gaan, is het beleid in Arnhem een boom zijn gang te laten gaan. Hij maakt tenslotte onderdeel uit van de natuur in de wijk. Het struikgewas onder de boom kan wel worden bij gesnoeid.

2. Het onderhoudsniveau van stoepen.

Dit is onderhoudsniveau klasse C, wat zoveel wil zeggen dat er gras tussen de tegels mag zitten, echter niet zodanig dat er hinder ontstaat.

3. De diverse zandhopen op plantsoenen (met name aan de Maassluitstraat). Nadere uitleg door de gemeente laat weten dat dit een restant is van een proef om het onderhoud van trottoirs langs gazon in de wijk te verbeteren:

  • Minder onkruid (gras) op het trottoir,
  • Regenwater laten wegstromen richting het gazon,
  • Makkelijker en netter werken voor de maaimachine.

De bedoeling is dat de weg geschraapte grond wordt verdeeld over het gehele plantsoen. Dit wordt nu alsnog zo snel mogelijk door de gemeente opgepakt.

4. Op het Hoogvliethof meldt de bewoonster dat er in het gemeente perk tegen haar schutting een grote bult zand is gestort. De gemeente staat ook voor een raadsel en geeft aan dat deze wordt verwijderd. Naast groeiend groen over de parkeerplaats mag de bewoonster weghalen.

5. Verkeersproblematiek aan de Maassluisstraat. Doordat het aantal parkeerplekken nog is gebaseerd op 1 auto per huis staat het hier ’s avonds heel vol. Ook op de stoepen. De bewoners vraagt zich af of hier geen oplossingen voor zijn. Dit wordt doorgespeeld aan de werkgroep “verkeer” van het wijkplatform.

6. In het midden van de Maassluisstraat staat op het grasplantsoen een grote markante populier. De klacht is dat er soms takken uit de boom vallen; een bewoner vraagt: moet deze boom dan niet weg? Gemeente: Bomen in de gemeente Arnhem worden jaarlijks op veiligheid geïnspecteerd en waar nodig bij gesnoeid. Onder de boom is een gewoon grasveld en zijn géén parkeerplekken. Als er buiten dit beleid iets anders is gewenst gaat het hier echt om een politieke keuze. Bewoners kunnen hier aandacht voor vragen door in de directe buurt handtekeningen op te halen en deze met argumentatie aan het college van B&W te sturen.

Heeft u vragen? Of wilt u aandacht voor specifieke problematieken. U kunt u altijd terecht bij Milly Kors of Maurice Menzo van gemeente Arnhem. En het melden van bijzondere situaties gaat het makkelijkst via FIXI. Kent u de app nog niet, informeer dan eens bij vrienden of bekenden of kom langs bij het wijkplatform. Zij kunnen u wegwijs maken.

Gerelateerde berichten