Afsteekverbod vuurwerk in Arnhem

door admin

Tijdens deze jaarwisseling geldt in heel Arnhem een afsteekverbod voor vuurwerk. Dat is in 2022 door de gemeenteraad besloten. Doel van het afsteekverbod is om de veiligheid, leefbaarheid en het welzijn in Arnhem te verbeteren. Afgelopen zaterdag startte daarom de campagne #waardoejijhetvoor, om meer bewustwording te creëren over de gevaren van vuurwerk voor milieu, dieren en de volksgezondheid. Wel organiseert de gemeente een ‘Oud & Nieuw feest’ op de John Frostbrug.

Vuurwerkslachtoffers

Vuurwerk kan leiden tot ernstige verwondingen, branden en schade. Jaarlijks belanden heel veel slachtoffers op de EHBO door (onverantwoord) vuurwerkgebruik. Vuurwerk zorgt daarnaast voor veel angst bij (huis)dieren. Die zijn veel gevoeliger voor harde geluiden dan mensen.

Impact op milieu

Daarnaast veroorzaakt vuurwerk luchtvervuiling door de uitstoot van schadelijke stoffen. Het inademen is schadelijk voor de gezondheid en de stoffen belanden in het milieu. Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten.

Overlast

Vuurwerk kan leiden tot geluidsoverlast en verstoring op straat. Dit zorgt voor onnodige stress bij Arnhemmers leidt tot een extra belasting op politie, handhavers en zorgpersoneel. Ervaart u overlast? Meld het via Fixi. Bij direct gevaar belt u de politie via telefoonnummer 112.

Categorie 1 vuurwerk (‘kindervuurwerk’) is het hele jaar toegestaan en valt daarom niet onder het Arnhemse afsteekverbod.

Oud- en Nieuwfeest

We luiden het nieuwe jaar in met een Oud- & Nieuwfeest op de John Frostbrug, waarbij alle Arnhemmers welkom zijn. Het feest begint om 23.00 uur en mondt om 24.00 uur uit in een gratis vuurwerk- en lichtshow. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/nye.

Gerelateerde berichten